Próbuję dodać uczestników do wstawionego zdarzenia za pomocą API Kalendarza Google Pythona. Jakiś pomysł, w którym się mylę? Próbowałem i przeczytałem wszystko, co mogłem na tym znaleźć. Dzięki.

brew_cal_body = {'attendees':{'email':'*********@gmail.com'},'end':{'date':'2014-08-20'},'start': {'date':'2014-08-18'},'summary':'TESTING THINGS'}

new_event = google_calendar.service.events().insert(calendarId=brew_cal_id, body=brew_cal_body,sendNotifications=True).execute()

new_event

{u'created': u'2014-08-15T19:41:46.000Z',
u'creator': {u'displayName': u'*********',
u'email': u'*************'},
u'end': {u'date': u'2014-08-20'},
u'etag': u'"2816263412782000"',
u'hangoutLink': u'******************',
u'htmlLink': u'********************',
u'iCalUID': u'********************',
u'id': u'v28jdhl0ikm9c2eb859f6rhj3k',
u'kind': u'calendar#event',
u'organizer': {u'displayName': u'Test Schedule',
u'email': u'*******************8',
u'self': True},
u'reminders': {u'useDefault': True},
u'sequence': 0,
u'start': {u'date': u'2014-08-18'},
u'status': u'confirmed',
u'summary': u'TESTING THINGS',
u'updated': u'2014-08-15T19:41:46.391Z'}
1
user1644030 15 sierpień 2014, 23:50

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Uczestnicy mają być listą słowników, takich jak:

{'attendees':{'email':'*********@gmail.com'}

To powinno być:

{'attendees':[{'email':'*********@gmail.com'}]

Nie zauważyłem wsporników w dokumentacji, a pierwsza nie podniosła błędu. Mam nadzieję, że pomoże to komuś ciągnąć włosy.

2
user1644030 23 sierpień 2014, 22:59

Powinieneś użyć funkcji aktualizacji API, aby dodać uczestników, tutaj jest to Dokumentacja.

0
Devarsh Desai 15 sierpień 2014, 20:40