Jak zresetować wejścia?
Powiedzmy, że kod jest:

input_x = raw_input("insert #")
print input_x + 1
print input_x

A gdy trzecia linia jest wykonywana, chcę powiedzieć insert #, dzięki czemu jest pętla. W jaki sposób mogę to zrobić?

-2
SomeRandomGuy 13 sierpień 2014, 23:11

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj pętli while:

while True:
  input_x = int(raw_input("insert # or 0 to quit"))
  if input_x == 0: # break loop if user enters 0
    print "Goodbye"
    break
  print input_x + 1
  print input_x

Użyj int(raw_input("insert #")), aby przekonwertować ciąg do zakładania liczby całkowitej tylko wprowadzanie ints, co ma sens, ponieważ dodajesz 1 do każdej wprowadzonej wartości, raw_input zwraca {{x4 }} Więc jeśli wprowadzisz 123 bez rzucania do int jest to łańcuch '123'

Pętla będzie powtarzać, chyba że dodajemy stan break, więc gdy użytkownik wchodzi 0 opuścimy naszą pętlę.

2
Padraic Cunningham 13 sierpień 2014, 19:26

Coś takiego?

while True:
  input_x = raw_input("insert #")
  print int(input_x) + 1
  print input_x

Oczywiście będzie to nieskończona pętla, więc jeśli uruchomisz ten program w terminalu, wyjdź go za pomocą ctrl + c , gdy masz wystarczająco dużo. (Lub wdrożyć break gdzieś w pętli).

Musisz także zwracać uwagę na następujące informacje: wejście z raw_input będzie typu string. Więc będziesz musiał wpisać odlew input_x, aby wpisać int lub typ rzucić + 1 do + str(1) (spowoduje to, co wprowadź, a następnie wprowadź plus znak {{x6 }}, np. Jeśli wejście jest abc, print input_x + str(1) wydrukuje abc1).

1
Stefan van den Akker 13 sierpień 2014, 19:22

Użyj chwilę

while True:  # infinite loop
  input_x = raw_input("insert #")
  print input_x + 1
  print input_x
  if some_condition: #you should put some_condition for break the loop
    #because it will be an infinite loop
    break #break the loop
0
levi 13 sierpień 2014, 19:15
while True:
   input_x = raw_input("insert a number or write 'end' to exit: ")
   if input_x=='end': break
   print int(input_x) + 1
   print input_x
0
Eli Korvigo 13 sierpień 2014, 19:20