Za pomocą EXTJS 3.4 Nazywam metodę save() w store, aby zapisać nowe rekordy. Metoda save() działa dobrze: widzę nowy rekord w bazie danych. Problem polega na metodzie save() nie przeładować automatycznie siatki po zapisaniu.

gridStore.save(); //Ok it works but grid is not reloaded.
0
user1066183 14 sierpień 2014, 16:14

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Gdy serwer wkłada dane w DB, musi zwrócić nowe rekordy, które tworzy. Odpowiedź musi być całe nowe rekordy, a nie tylko nowe identyfikatory. Za pomocą tego rozwiązania EXTJS analizuje odpowiedź serwera i automatycznie przeładuj grid.

0
user1066183 14 sierpień 2014, 22:17
gridStore.save();
gridStore.load();

Ale dobre praktyki

gridStore.sync({
   success: function() { 
      gridStore.load();
   }
});
0
Igor Semin 14 sierpień 2014, 13:09

Wystarczy zastąpić właściwość Autosync sklepu do "True", aby uzyskać wykonaną pracę !!

0
Hard Developer 24 sierpień 2014, 16:20