Używam Bootstrap, aby stworzyć responsywną nawigację i używam jednej z ikon, które zapewnia tworzenie menu Pokaż / Ukryj. Problem polega na tym, że wyświetla strzałkę na innej linii. Czy istnieje sposób wyświetlania strzałki obok tekstu w jednej linii?

Oto demo: http://jsfiddle.net/0l6g87H2/

Oto kod, który towarzyszy to skrzypce, aby ten samodzielny:

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm-3 col-md-3 col-lg-2">
 <div class="sidebar-nav">
  <div class="navbar navbar-default" role="navigation">
   <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".sidebar-navbar-collapse">
     <span class="sr-only">Toggle Navigation</span>
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
    </button>
   <span class="visible-xs navbar-brand">Left Navigation</span>
   </div><!--/.navbar-header -->
   <div class="navbar-collapse collapse sidebar-navbar-collapse">
   <nav id="leftNav" role="navigation" aria-label="Left Navigation">
   <!-- TemplateBeginEditable name="Left Navigation" --> 
    <ul class="nav navbar-nav"> 
     <li><a href="#.html">Home</a></li>
     <li><a href="#"><strong>Cars</strong></a>
      <a href="#ELP" class="expander" ><span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right"></span></a>
      <ul id="ELP">
       <li><a href="#">BMW</a></li>
       <li><a href="#">Honda</a></li>
       <li><a href="#">Toyota</a></li>  
      </ul>
     </li> 
    </ul> 
   </nav> <!-- /Left Navigation -->
   </div> 
   <!--/.nav-collapse -->
  </div> <!--/.navbar-default -->
  </div> <!--/.sidebar-nav -->
 </div> <!--/.col-sm-3 col-md-3 col-lg-2--> 
2
Ricardo 18 sierpień 2014, 19:03

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz owinąć dwa elementy w rozpiętości i ustawić rozpiętość do wyświetlenia: wbudowany lub wniszkowy.

<span style="display:inline-block;">
  <a href="../Gateway/index.html"><strong>Cars</strong></a>
  <a href="#ELP" class="expander" >
    <span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right"></span>
  </a>
</span>

http://jsfiddle.net/0l6g87H2/2/

2
Daniel Sanchez 18 sierpień 2014, 15:16

Możesz dołączyć ikonę span w elemencie a. Zaktualizowane skrzypce

<a href="">
  <strong>Cars</strong> 
  <span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right"></span
</a>

pull-left pull-right Zaktualizowany skrzypce
<a href="" class="pull-left">
  <strong>Cars</strong>
</a>

<a href="" class="pull-right">
  <span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right"></span>
</a>
3
im_brian_d 18 sierpień 2014, 15:58

Spróbuj tego...

<a href="#">
 <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> Demo
</a>
1
Leo Leoncio 18 sierpień 2014, 15:12