W Parallax JS:

Mam menu, które zmieni to, co jest "paralaksowane", nie wiem, jak zmienić składniki w tagach {x0}}. Myślę, że muszę zatrzymać wtyczkę, a następnie zacznij go ponownie, ale nie mogę znaleźć polecenia niszczenia.

Używam wersji jQuery.

Dziękuję Ci

Link do GitHub: https://github.com/Wagerfield/parallax ^ Komponenty do tego!

Edytować. Musiałem to wpisać to jako z jakiegoś powodu utracił ważne, ale co chciałem dodać / usunąć komponenty do Parallaxa JS

0
Neil Philip Whitehead 13 sierpień 2014, 17:27

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Po zmianie elementów DOM w scenie, ta prosta linia zaktualizuje całą aranżację raczej ładnie:

$('#scene').parallax().parallax('updateLayers');
2
Neil Philip Whitehead 13 sierpień 2014, 13:59

Możesz dodać i usunąć elementy HTML za pomocą JavaScript / jQuery. Przykładem usunięcia byłoby tak wyglądać,

$("#foo").remove();

Dostanie to element HTML, który ma identyfikator foo, a następnie całkowicie usunąć element.

I dodać element, który możesz uzyskać element macierzystego elementu, który chcesz i zadzwonić dołącz,

$("#outerFoo").append('<div id="foo"></div>');
0
Nicolas 13 sierpień 2014, 13:35