Ciekawi mnie, jak mogę szybko i najbardziej efektywnie usunąć wiele elementów z tablicy w JavaScript bez tworzenia pętli.

PRZYKŁAD:

var array = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
array.remove[0..4]; //pseudo code

console.log(array);//result would then be [6,7,8,9]

Czy jest to funkcja lub jest wymagana pętla niestandardowa? Przypuszczam podstawowe pytanie, ale zastanawiam się z ciekawości.

1
user2658899 16 sierpień 2014, 00:09

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj {x0}}:

var array = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
array.splice(0, 4); // returns [1,2,3,4]
console.log(array); // logs [5,6,7,8,9]
4
Dennis 15 sierpień 2014, 20:11

Możesz po prostu użyć .slice () na tablicy.

var array = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
array = array.slice(5,array.length);
0
Bradley Smith 15 sierpień 2014, 20:12

Przy użyciu metody filter

var a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9], b = [];
b = a.filter(function(element, index){ return index > 4 });

Wyjście b[]

[6,7,8,9]
0
hex494D49 15 sierpień 2014, 20:38