Mam 3 tablicy, chcę sprawdzić, czy istnieje każdy element podwodnika w kapitale - wtedy powinien zwrócić prawdziwe.

Próbowałem tego, ale zwraca się tylko wtedy, gdy główka zawierająca cały element tablicy sub.

My JS:

var sub1 = ["0", "10"];
var sub2 = ["18", "3", "13", "4"];
var mainArr = ["0", "1", "5", "8", "9", "10"];
if (containsChk(sub1, mainArr)) {
  alert('yes');
} else {
  alert('no');
}

function containsChk(sub, main) {
  for (var i = 0, len = sub.length; i < len; i++) {
    if ($.inArray(sub[i], main) == -1) return false;
  }
  return true;
}

Jsfiddle.

0
Amit Kumar 12 sierpień 2014, 13:28

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Powinieneś użyć array.indexOf() (http://www.w3schools.com/jsref/jsref_indexof_array .Sp).

for (var i = 0; i < sub1.length; i++)
  if (mainArray.indexOf(sub1[i]) != -1)
   return true;
return false;
5
EoiFirst 12 sierpień 2014, 09:33

Próbować

 var sub1 = ["0", "10"];
var sub2 = ["18", "3", "13", "4"];
var mainArr = ["0", "1", "5", "8", "9", "10"];
if (containsChk(sub1, sub2, mainArr)) {
  alert('yes');
} else {
  alert('no');
}


function containsChk(sub, sub2, main) {
  var isIn = false;
  for (var i = 0, len = sub.length; i < len; i++) {
    if ($.inArray(sub[i], main) != -1) {
      isIn = true;
      break;
    }
  }
  if (!isIn) {
    for (var i = 0, len = sub2.length; i < len; i++) {
      if ($.inArray(sub2[i], main) != -1) {
         isIn = true;
         break;
      }
    }
  }


  return isIn;
}

PRÓBNY

0
Balachandran 12 sierpień 2014, 09:43