Jako bardzo nowy użytkownik AngularJs z stroną CSHTML, podczas obciążenia strony okna modalnego, próbuję sprawdzić powtarzające się pole wyboru, jeśli istnieje na innej liście. Poniższy kod jest konceptualny:

<li data-ng-repeat="analysisType in analysisTypes|limitTo:12 | limitTo: -6">
  <input type="checkbox" ng-class="{'checked' : project.analysisTypes.indexOf(analysisType) != -1}" />
  {{analysisType.name}}
</li>

W szczególności, jeśli analizistype jest znaleziony w tablicy projektu.analizystypes, chciałbym wybrać pole wyboru. Jestem prawie pewny, że jest to możliwe, ale nie mogę dowiedzieć się, jak.

Analizystypy i projekt istnieją zarówno na $ Zakres, dzięki czemu dane są dostępne.

A może rozwiązanie jest powiązanie pola wyboru bezpośrednio do projektu.analizystypy, ale nadal muszę być w stanie dynamicznie renderować pole wyboru

3
user3681971 14 sierpień 2014, 04:41

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

"Indexof" nie można użyć do znalezienia pierwszego dopasowanego obiektu tablicy w ten sposób (Proste Demo) . Powinieneś go znaleźć, szukając konkretnego i unikalnego atrybutu obiektu, np. Identyfikator.

Oto mój przykład:

HTML

<div ng-controller="myCtrl">
  <ul>
    <li ng-repeat="analysisType in analysisTypes">
      <input type="checkbox" ng-class="{'checked':isExist(analysisType.id)!=-1}" ng-checked="isExist(analysisType.id)!=-1"/>
      {{analysisType.name}}
    </li>
  </ul>
</div>

JS

angular.module("myApp",[])
.controller("myCtrl",function($scope){
  $scope.analysisTypes = [{id:1,name:"typeA"},{id:2,name:"typeB"},{id:3,name:"typeC"}];

  $scope.project = {analysisTypes:[{id:2,name:"typeB"}]};

  $scope.isExist = function(id){
    return $scope.project.analysisTypes.map(function(type){return type.id;}).indexOf(id);
  }
});

Oto JSFiddle Demo.

Uwaga: array.prototype.map i array.prototype.indexof tylko w IE9 +. Musisz dodać pewne posiłek, jeśli masz obawy dotyczące przeglądarki.

3
Chickenrice 14 sierpień 2014, 07:02

Możesz użyć dyrektywy NG, aby sprawdzić dane wejściowe, gdy warunek powróci true lub po prostu wiązać wejście za pomocą modelu NG.

Spróbuj czegoś takiego

<input type="checkbox" ng-checked="project.analysisTypes.indexOf(analysisType) != -1" />
4
Polochon 14 sierpień 2014, 00:51