Ustawę stronę logowania PHP za pomocą Bootstrap. Chcę zmienić pola wejściowe na czerwono, gdy pola zostaną pozostawione pusty, nieprawidłowy e-mail lub nazwa użytkownika jest już używana. Obecnie, gdy użytkownik kliknie zarejestrować, otwiera nową stronę z tymi wiadomościami.

Jak po prostu zmienić pola wejściowe na czerwono i wyświetlić komunikat w polu wejściowym?

Oto mój kod PHP:

require("config.php");
if(!empty($_POST)) 
{ 
  // Ensure that the user fills out fields 
  if(empty($_POST['username'])) 
  { die("Please enter a username."); }
  if(!filter_var($_POST['username'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) 
  { die("Invalid E-Mail Address"); } 
  if(empty($_POST['password'])) 
  { die("Please enter a password."); } 

  // Check if the username is already taken
  $query = " 
    SELECT 
      1 
    FROM users 
    WHERE 
      username = :username 
  "; 
  $query_params = array( ':username' => $_POST['username'] ); 
  try { 
    $stmt = $db->prepare($query); 
    $result = $stmt->execute($query_params); 
  } 
  catch(PDOException $ex){ die("Failed to run query: " . $ex->getMessage()); } 
  $row = $stmt->fetch(); 
  if($row){ die("This email address is already registered"); }

Oto kod HTML:

<div class="container hero-unit">    
<div class="row" style="margin-top:20px">
  <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-6 col-sm-offset-2 col-md-offset-3">
    <form action="register.php" method="post" role="form">
      <fieldset>
        <h2>Please Register</h2>
        <hr class="colorgraph">
        <div class="row">
          <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6">
            <a href="#" class="btn btn-lg btn-facebook btn-block"><i class="fa fa-facebook"></i> &nbsp;Sign in with Facebook</a>
          </div>
          <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6">
            <a href="#" class="btn btn-lg btn-info btn-block"><i class="fa fa-twitter"></i> &nbsp;Sign in with Twiter</a>
          </div>
        </div>
        <div class="login-or">
          <hr class="hr-or">
          <span class="span-or">or</span>
        </div>
        <div class="form-group">
          <input type="email" name="username" id="email" class="form-control input-lg" placeholder="Email Address" value="<?php echo $submitted_username; ?>">
        </div>
        <div class="form-group">
          <input type="password" name="password" id="password" class="form-control input-lg" placeholder="Password">
        </div>
        <hr class="colorgraph">
        <div class="row">
          <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6">
            <input type="submit" class="btn btn-lg btn-primary btn-block" value="Register" /> 

          </div>
          <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6">
            <a href="index.php" class="btn btn-lg btn-info btn-block">Sign In</a>
          </div>
        </div>
      </fieldset>
    </form>
  </div>
</div>

Jeśli potrzebujesz czegoś innego, daj mi znać

0
iamthestreets 16 sierpień 2014, 00:30

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Naprawiłem mój problem, używając wtyczki, którą tutaj znalazłem: http://www.jqueryscript.net /form/powerful-form-Validation-plugin-for-jquery-bootstrap-3.html.

0
iamthestreets 19 sierpień 2014, 18:48

Spójrz na jQuery Sprawdź dokumentację Musisz zadzwonić do metody walidacji w formularzu.

<script>
$("#formId").validate();
</script>
1
dss 15 sierpień 2014, 20:33

Cóż, kompletne rozwiązanie będzie dość długie i oparte na więcej niż wiemy w tej chwili. Jeśli zrozumiałem Cię, czek należy wykonać, gdy formularz zostanie złożony (przed opuszczeniem strony). Wymaga to AJAX.

W oparciu o skrypt PHP w celu walidacji, zakładam, że będzie ona po prostu echo, jeśli wystąpi błąd w walidacji. Na podstawie tego założenia możesz zrobić coś takiego ...

Po pierwsze, zacznijmy od formularza. Dodaj słuchacz Onsubmit do tagu formularza:

<form action="register.php" method="post" role="form" onsubmit="return validate_data()">

Po drugie, dodaj funkcję JavaScript, aby obsługiwać żądanie AJAX:

<script type="text/javascript"> function validate_data() { signupRequest = $.ajax({ url: "path/to/your/php/validation/page", type: "post", data: { 'username': $('#email').val(), "password": $('#password').val() } }) .done(function(s) { if (s == '') { // Validation looks ok, login the created user, move on using e.g. top.location.href or do whatever you want... :) } else { var el = $('#email'); $(el).addClass('has_error'); $(el).val(s); }) .fail(function(obj, s) { alert( "error: " + s); }); // Make sure that the form does not submit (we want to stay on this page) return false; } </script>

To było właśnie napisane z powietrza, więc może być jakieś literówki, ale miejmy nadzieję, że dostaniesz pomysł ...;)

0
Carl-Martin Hellberg 15 sierpień 2014, 21:46