Piszę aplikację, która pozwoli użytkownikowi kliknąć na lokalizację i wyreżyserować na mapy Google, wszystko działa, ponieważ powinno się opróć: w tej aplikacji mam stół, który chcę być w stanie posortować według użytkownika od użytkownika lub według nazwy, jednak mam problem z uzyskaniem odległości do wyświetlenia. Używam formuły Henersine, aby obliczyć odległość do lokalizacji. Przetestowałem formułę ze stałymi współrzędnymi, a formuła nie jest problemem. Wierzę, że problem leży w dłuższej forEach za pomocą getCoordDistance(); i location.Distance = d; na dole. Otrzymuję błąd mówiąc, że $scope.myLat, $scope.myLon, $scope.locLat, $scope.locLat i $scope.locLon nie są również zdefiniowane, a także otrzymuję ten nieparzysty błąd.

TypeError: undefined is not a function
  at getCoordDistance (http://run.plnkr.co/NDFxGL6q55m1601d/script.js:32490:21)
  at http://run.plnkr.co/NDFxGL6q55m1601d/script.js:32469:7
  at Array.forEach (native)
  at Object.q [as forEach] (https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.17/angular.min.js:7:280)
  at new <anonymous> (http://run.plnkr.co/NDFxGL6q55m1601d/script.js:32459:11)
  at d (https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.17/angular.min.js:34:479)
  at Object.instantiate (https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.17/angular.min.js:35:103)
  at https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.17/angular.min.js:66:467
  at https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.17/angular.min.js:53:250
  at q (https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.17/angular.min.js:7:386) 

Oto mój kod:
JS:

var app = angular.module('app', []);
app.controller('firstCtrl', function($scope) {

 $scope.ASiteLocs = [{
  "name": "IL5077 BRUSSELS",
  "styleUrl": "#waypoint",
  "Point": {
   "coordinates": "-90.58543899999999,38.955472,0"
  }
 }, {
  "name": "IL5076 KAMPSVILLE",
  "styleUrl": "#waypoint",
  "Point": {
   "coordinates": "-90.661923,39.29403,0"
  }
 }, {
  "name": "IL5146 CARROLLTON",
  "styleUrl": "#waypoint",
  "Point": {
   "coordinates": "-90.39965700000001,39.309142,0"
  }
 }, {
  "name": "IL5153 GREENFIELD",
  "styleUrl": "#waypoint",
  "Point": {
   "coordinates": "-90.208747,39.364077,0"
  }
 }, {
  "name": "MO2766 BRIGHTON",
  "styleUrl": "#waypoint",
  "Point": {
   "coordinates": "-90.14174300000001,39.038493,0"
  }
 }, {
  "name": "IL5221 QUINCY INDUSTRIAL",
  "styleUrl": "#waypoint",
  "Point": {
   "coordinates": "-91.41167299999999,39.912781,0"
  }
 }, {
  "name": "IL5010 QUINCY",
  "styleUrl": "#waypoint",
  "Point": {
   "coordinates": "-91.407062,39.937277,0"
  }
 }, {
  "name": "IL5010P QUINCY",
  "styleUrl": "#waypoint",
  "Point": {
   "coordinates": "-91.407062,39.937277,0"
  }
 }];
 $scope.SSiteLocs = [/*contains more locations*/];
 $scope.SiteLocs = $scope.SSiteLocs.concat($scope.ASiteLocs);
 repoSortOrder = "site.name";
 navigator.geolocation.getCurrentPosition(GetLocation);
 function GetLocation(location) {
  $scope.myLat = location.coords.latitude;
  $scope.myLon = location.coords.longitude;

 }


 angular.forEach($scope.SSiteLocs, function(object) {
  object.carrier = 'Sprint';
 });
 angular.forEach($scope.ASiteLocs, function(object) {
  object.carrier = 'AT&T';
 });

 angular.forEach($scope.SiteLocs, function(location) {
  var clength = location.Point.coordinates.length;
  if (location.Point.coordinates.substring(clength - 2, clength) === ",0") {
   location.Point.coordinates = location.Point.coordinates.substring(0, clength - 2).split(",");
   Lat = location.Point.coordinates[0];
   Lon = location.Point.coordinates[1];
   Com = ",";
   location.Point.coordinates = Lon.concat(Com, Lat);
   $scope.locLat = location.Point.coordinates[0];
   $scope.locLon = location.Point.coordinates[1];
   getCoordDistance();
   location.distance = d;
  }
 });

 function getCoordDistance() {
  Number.prototype.toRad = function() {
   return this * Math.PI / 180;
  }

  var lat2 = $scope.myLat;
  var lon2 = $scope.myLon;
  var lat1 = $scope.locLat;
  var lon1 = $scope.locLon;

  var R = 3959; // Mean Earth radius in miles 
  var x1 = lat2 - lat1;
  var dLat = x1.toRad();
  var x2 = lon2 - lon1;
  var dLon = x2.toRad();
  var a = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
   Math.cos(lat1.toRad()) * Math.cos(lat2.toRad()) *
   Math.sin(dLon / 2) * Math.sin(dLon / 2);
  var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
  $scope.d = R * c;
 }
});

I HTML, jeśli ma znaczenie:

<!DOCTYPE html>
<html ng-app="app">

 <head>
  <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <script data-require="angular.js@*" data-semver="1.2.17" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.17/angular.min.js"></script>
  <script data-require="jquery@*" data-semver="2.1.1" src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script data-require="google-maps@1.0.0" data-semver="1.0.0" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
  <script data-require="angular-route@*" data-semver="1.2.17" src="http://code.angularjs.org/1.2.17/angular-route.js"></script>
  <script data-require="geo-location-javascript@*" data-semver="0.4.8" src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/geo-location-javascript/0.4.8/geo.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <script src="script.js"></script>
  <title>ECC</title>
 </head>

 <body link="white" vlink="white">
  <center>
   <h1>Site Lookup</h1>

   <div>{{site.carrier}}</div>
   <div ng-controller="firstCtrl">
    <input type="text" ng-model="search" border="1" placeholder="Please enter site name..." />
    <select placeholder = "Sort by..." ng-model="repoSortOrder">Sort by
     <option value="site.name">Name</option>
     <option value="site.distance">Distance</option>
    </select>
    <table border="1" width="100%">
     <thead>
      <tr>
       <td>Name</td>
       <td>Distance</td>
       <td>Carrier</td>
      </tr>
     </thead>
     <tbody>
      <tr ng-repeat="site in SiteLocs | orderBy:'repoSortOrder' | filter : search">
       <td>
        <a ng-href="http://maps.google.com/?q={{site.Point.coordinates}}">
      {{site.name}}
      </a>
       </td>
       <td>{{site.distance}} Miles</td>
       <td>
      {{site.carrier}}
     </td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
   </div>
  </center>
 </body>

</html>
0
Ian Pennebaker 14 sierpień 2014, 17:49

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

W swoim kodzie deklarujesz metodę toRad w funkcji getCoordDistance, ale wywołujesz tę metodę po próbie użycia metody toRad. Więc kiedy chcesz go zadzwonić, metoda torada nie jest jeszcze zdefiniowana.

EDYTOWAĆ:

Komentarz: Funkcja Torad działa tylko z liczbą, a współrzędne nie są.

1
Polochon 14 sierpień 2014, 15:03

Spróbuj go zdefiniować tak:

$ scope.getcoorddistance = Funkcja () {...}

I zdefiniuj funkcję, zanim zadzwonisz do niego. (zadzwoń do $ scope.getcoorddistance ())

1
kallehj 14 sierpień 2014, 13:55