Podczas wkładania skryptu do korzenia cienia elementu jest sposób na odniesienie do elementu hosta?

var element = document.createElement('div');
var script = document.createElement('script');
script.innerHTML = 'console.log(host)'; // << How to get host element??

var shadow = element.createShadowRoot();
shadow.appendChild(script);

document.body.appendChild(element);

http://jsfiddle.net/9b1vyu4n/

20
Bart 16 sierpień 2014, 16:00

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Node.getRootNode() został wprowadzony w 2016 roku.

Możesz teraz uzyskać dostęp do elementu hosta, tak jak:

element.getRootNode().host
20
darrylyeo 24 grudzień 2016, 04:51