Używam Semantic-UI i chcę pokazać tekst informacyjny w dropdown. Ale działa jako łącze nawet to jest <div class="header item">

enter image description here

Tutaj profil, ustawienia i wylogowanie są link, a odpoczynek to tekst (nie-klikalny)

Przykładowy makieta próbowałem.

<div class="ui dropdown item"> <i class="icon dropdown"></i> <div class="menu hidden"> <div class="header item">Narottam Guattom</div> <a href="#" class="item">Action one</a> <a href="#" class="item">Action one</a> <a href="#" class="item">Action one</a> </div> </div>

Semantyczny-Ui Traktuj to div jako link i rozwijana zostanie zamknięta na kliknięciu.
Czy jest lepszy sposób na wdrożenie tego w semantyczny-ui lub jak mogę zapobiec wydarzeniu kliknięcia.

1
Natwar Singh 12 sierpień 2014, 17:26

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Powinieneś dostosować selektor elementów. Spróbuj użyć następnego kodu

$.fn.dropdown.settings.selector.item = '.menu > .item:not(.header)'; // change selector for all dropdowns

Możesz także określić selektor elementu lokalnie. Przeczytaj więcej o Dropdown Dom Ustawienia, aby go poprawnie skonfigurować

0
dimonser 18 sierpień 2014, 13:15
$( ".header " ).click(function( event ) {
event.preventDefault();
........//Custom code 
});
0
Csegedi Szabolcs Botond 12 sierpień 2014, 13:34