Obecnie opracowuję aplikację mobilną HTML / JavaScript, a moje pytanie brzmi: Czy dom2 AddEventlistener (...) Funkcje kompatybilne z przeglądarkami mobilnymi / któremi?

PS nie mógł znaleźć odpowiedzi na http://www.quirksmode.org/m/table.html.

0
ted 15 sierpień 2014, 11:24

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Kompatybilność przeglądarki w MDN stwierdza się skutecznie wszystkimi przeglądarem mobilnych:

Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile  Opera Mobile  Safari Mobile
1.0   1.0 (1.0)       9.0     6.0       1.0

Patrząc na tę tabelę i IE wersjonowanie mobilne, My Guess będzie tylko Windows Phone 7.0 użytkownicy, którzy Nie zaktualizowałem się od dnia 1 (z których prawdopodobnie jest około 3) prawdopodobnie nie ma tej funkcjonalności. Bezpiecznie założyć, że można użyć go do rozwoju mobilnego.

https://developer.mozilla.org/en/docs/web/api/eventtarget.addeventlistener.

1
CodingIntrigue 15 sierpień 2014, 07:36

Tak, addEventListener będzie dostępny w dowolnej nowoczesnej przeglądarce, z wyjątkiem niektórych starszych urządzeń opartych na Microsoft.

To jest teraz realizowany standard przez co najmniej dziesięć lat.

0
Jeremy J Starcher 15 sierpień 2014, 07:29