Chciałbym sprawdzić, jeśli rozszerzony obiekt jest nadal deklarowany.

Mój ogólny obiekt to:

var test = test || {};

To działa dobrze:

if (('test' in window)){ console.log("test is there!");  };

Ale jeśli się rozszerzeję ...

test.hello = "Is this in window?";

Poniższa sprawdza nie daje żadnego wyniku.

if (('test.hello' in window)){ console.log("test.hello shout be there!");  };

Jak mogę sprawdzić, czy test.Hello jest zadeklarowany, czy nie?

0
hamburger 17 sierpień 2014, 12:41

1 odpowiedź

var test =  test || {};
test.hello = "Is this in window?";
if ((test.hello)){ console.log("test.hello shout be there!");  }else{
console.log("boo");
}
0
light94 17 sierpień 2014, 08:47