Chcę załadować trasę z pliku Geojson. Na razie działa, ale tylko z dwoma punktami.

Ale muszę dodać 4 lub 5 punktów trasy. Mój kod przeczytał tylko dwa pierwsze punkty i ustaw je jako pochodzenie i miejsce docelowe.

Oto mój kod

 google.maps.event.addListener(map.data, 'addfeature', function (e) {

  if (e.feature.getGeometry().getType() === 'Point') {
    map.setCenter(e.feature.getGeometry().get());

    if (!origin) origin = e.feature.getGeometry().get(); //if origin does not exist

    else if (!destination) {
      destination = e.feature.getGeometry().get();

      calculate();
    }
  }
});

Dowolny pomysł ? Czy muszę stworzyć pętlę? Lub zmień kod JSON dla punktów trasy?

Oto mój JSON:

{
"type": "FeatureCollection",
"features":

 [

  { "type": "Feature",
    "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-73.562686, 45.4960413]},
    "properties": {"prop0": "value0"}
  },


  { "type": "Feature",
    "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-73.568367, 45.4933086]},
    "properties": {"prop0": "value0"}
  }
]

 }

Dzięki !

0
Tibo M 12 sierpień 2014, 23:12

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

skrzypce robocze

function calculate() {
  var request = {
    origin: origin,
    waypoints: waypts,
    destination: destination,
    travelMode: google.maps.TravelMode.DRIVING
  };
  directionsDisplay.setPanel(document.getElementById('directions-panel'));
  directionsService.route(request, function (response, status) {
    if (status == google.maps.DirectionsStatus.OK) {
      directionsDisplay.setDirections(response);
    }
  });
}

// global variables
var origin = null;
var destination = null;
var waypts = [];
var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
var directionsDisplay = new google.maps.DirectionsRenderer();
var directionsService = new google.maps.DirectionsService();

function initialize() {
  // Create a simple map.
  features = [];
  map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), {
    zoom: 4,
    center: {
      lat: -28,
      lng: 137.883
    }
  });
  directionsDisplay.setMap(map);
  directionsDisplay.setPanel(document.getElementById('directions-panel'));
  google.maps.event.addListener(map, 'click', function () {
    infowindow.close();
  });
  // process the loaded GeoJSON data.
  google.maps.event.addListener(map.data, 'addfeature', function (e) {
    if (e.feature.getGeometry().getType() === 'Point') {
      map.setCenter(e.feature.getGeometry().get());
      // set the origin to the first point
      if (!origin) origin = e.feature.getGeometry().get();
      // set the destination to the second point
      else waypts.push({
        location: e.feature.getGeometry().get(),
        stopover: true
      });
      // calculate the directions once both origin and destination are set 
      // calculate();
    }
  });
  google.maps.event.addListenerOnce(map, 'idle', function () {
    if (!destination) {
      destination = waypts.pop();
      destination = destination.location;
      // calculate the directions once both origin and destination are set 
      calculate();
    }
  });
  map.data.addGeoJson(data);
}

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

Aby rozwiązać punkt Dr.Molle'a o zdarzeniu {X0}} przed załadowaniem warstwy danych, możesz utworzyć niestandardowy wydarzenie data_idle i ogień, który wydarzenie po przetworzeniu wszystkich punktów z Geojson.

zaktualizowane skrzypce

var features_added = 0;
function initialize() {
  // Create a simple map.
  features = [];
  map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), {
    zoom: 4,
    center: {
      lat: -28,
      lng: 137.883
    }
  });
  directionsDisplay.setMap(map);
  directionsDisplay.setPanel(document.getElementById('directions-panel'));
  google.maps.event.addListener(map, 'click', function () {
    infowindow.close();
  });
  // process the loaded GeoJSON data.
  google.maps.event.addListener(map.data, 'addfeature', function (e) {
    if (e.feature.getGeometry().getType() === 'Point') {
      features_added++;
      map.setCenter(e.feature.getGeometry().get());
      // set the origin to the first point
      if (!origin) origin = e.feature.getGeometry().get();
      // set the destination to the second point
      else waypts.push({
        location: e.feature.getGeometry().get(),
        stopover: true
      });
      setTimeout(function() {features_added--; if (features_added <= 0) google.maps.event.trigger(map, 'data_idle');
        }, 500);
    }
  });
  google.maps.event.addListenerOnce(map, 'data_idle', function () {
    if (!destination) {
      destination = waypts.pop();
      destination = destination.location;
      // calculate the directions once both origin and destination are set 
      calculate();
    }
  });
  map.data.loadGeoJson("http://www.geocodezip.com/directions.json.txt");
}

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
1
geocodezip 28 grudzień 2019, 14:45

Problem polega na tym, że nie możesz uzyskać dostępu do FeatureClection, gdzie należy funkcję. Nie ma też wydarzenia, które wystąpi, gdy parsowanie Geojson został zakończony (gdy pożary AddFeature-Event nigdy nie będziesz wiedzieć, czy to ostatni raz dla konkretnego featureCollection)

Możesz przechowywać dodatkowe właściwości dla funkcji, np. liczba punktów trasy.

Próbki-JSON (w tym inne właściwości do zdefiniowania np. Jeśli punkt jest punktem początkiem, pochodzeniem lub miejscem docelowym lub gdy jest to punkt waypoint w indeksie trasy)

{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
 {
  "type"    : "Feature",
  "properties" : {route   :{"id"  :1,
                 "type" :"origin",
                 "points":2
                 }
          },
  "geometry"  : {"type"    : "Point",
           "coordinates":[8.528849, 52.030656]}
 },

 {
  "type"    : "Feature",
  "properties" : {route    :{"id"  :1,
                  "type" :"destination",
                  "points":2
                  }
          },
  "geometry"  : {"type"    : "Point",
           "coordinates":[11.5819, 48.1351253]}
 },

 {
  "type": "Feature",
  "properties" : {"route"   :{"id"  :1,
                  "type" :"waypoint",
                  "index" :1,
                  "points":2
                  }
          },
  "geometry"  : {"type"    : "Point",
           "coordinates":[13.40495,52.52]}
 },

 {
  "type"    : "Feature",
  "properties" : {route    :{"id":1,
                  "type":"waypoint",
                  "index":0,
                  "points":2
                  }
          },
  "geometry"  : {"type"    : "Point",
           "coordinates":[9.99368, 53.5510846]}
 }
]}

Przechowuje właściwości w niestandardowym route - nieruchomości.

Właściwości to:

 • type (pochodzenie, miejsce docelowe lub punktowe)
 • id (Niektóre unikalny identyfikator na trasie, używając identyfikatora, będziesz w stanie zdefiniować wiele tras)
 • points (Liczba punktów trasy zdefiniowanych dla trasy)
 • index ... Używany do typu: Waypoint (indeks punktów trasy w tablicy punktów trasy, począwszy od 0)

Parsowanie tych właściwości:

 map.data.addListener('addfeature',function(e){
 var geo= e.feature.getGeometry();
 if(geo.getType()==='Point' && e.feature.getProperty('route')){
  var id  = e.feature.getProperty('route').id,
    type = e.feature.getProperty('route').type,
    points= e.feature.getProperty('route').points,
    data;
  //the routes will be stored as a property of map.data
  if(!map.data.get('routes')){
    map.data.set('routes',{});
  }
  if(!map.data.get('routes')[id]){
   map.data.get('routes')[id]={waypoints:[],points:points,origin:null,destination:null};
  }

  data= map.data.get('routes')[id];
  switch(type){
   case 'waypoint':
    data.points--;
    data.waypoints[e.feature.getProperty('route').index]={location:geo.get()};
    break;
   default:
    data[type]= geo.get();

  }
  if(!data.points && data.origin && data.destination){
   //parsing of the route is complete
   delete data.points;
   //run the callback, 
   //data is an object suitable to be used as DirectionsRequest
   //you only need to add the desired travelMode
   callback(data);
  }
 }
 });

Demo: http://jsfiddle.net/doktormolle/vupkbasc/

0
Dr.Molle 12 sierpień 2014, 22:33