<?php $j=1; ?> 
                <table class="table">
                 <thead>
                   <tr>
                     <th>Sl No</th>
                    <th>Item</th>
                    <th>Current Quantity</th>
                    <th>Procuring Quantity</th>
                    <th>Updated Quantity</th>
                   </tr>
                 </thead>
    <?php
    $res=$_POST['supply'];
    $result=explode("&",$res);
  for($i=0;$i<count($result);$i++){ ?>

                 <tbody>
                   <tr class="info">
                     <?php 
                     $name=$result[$i];
                       $query=mysql_query("select * from item where item_name='$name'");
                       $row=mysql_fetch_array($query);

                     ?>
                     <td><?php echo $j;?></td>
  <td><input type="text" name="name[]" id="contact_name" required="required" class="form-control" value="<?php echo $result[$i]; ?>" readonly></td>
                    <td><input type="text" name="current[]" required="required" class="form-control" value="<?php echo $row['item_qua'];?>"></td>
                    <td><input type="text" name="procuring[]" id="procuring" required="required" class="form-control"></td>
                    <td><input type="text" name="updated[]" id="updated" required="required" class="form-control"></td>
                   </tr>

  <?php $j++; } ?>
     </tbody>
                </table>

Chcę odejść ilość na bieżącą ilość. Chcesz wynik w zaktualizowanej ilości. (Ilość bieżąca - ilość - aktualizacja = zaktualizowana ilość).

-2
Akhila Prakash 13 sierpień 2014, 14:54

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj: Odczytaj bieżącą ilość z poprzedniego wejścia i uzyskaj ilość z bieżącego wejścia. Wybrzeźj się i dodaj do aktualnej ilości.

Uwaga - Put id dla prądu, nabywania i zaktualizowanej ilości oraz po zakończeniu pętli HTML będzie miał duplikat id. Usuń tę część lub przypisz Logikę, aby zrobić unikalne id.

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function(){
 // bind change event to procuring quantity
 $('input[name="procuring[]"]').change(function(){
 var $parentTR = $(this).closest('.info');
 // read value for current quantity.
 var current = $parentTR.find('input[name="current[]"]').val();

 // read value for procuring quantity.
 var procuring = $(this).val();

 // do substraction and set value in 5th column for updated quantity.
 var updated = parseFloat(current) - parseFloat(procuring);
 $parentTR.find('input[name="updated[]"]').val(updated );
 });
});

</script>

Demo

0
Bhushan Kawadkar 13 sierpień 2014, 11:54

Możesz to zrobić, uzyskując wartość pola wejściowego przez Użyj poniższego kodu, aby to zrobić

 <td><input type="text" name="name[]" id="contact_name" required="required" class="form-control" value="<?php echo $result[$i]; ?>" readonly></td>
                    <td><input type="text" name="current[]" id="current" required="required" class="form-control" value="<?php echo $row['item_qua'];?>"></td>
                    <td><input type="text" name="procuring[]" id="procuring" required="required" class="form-control"></td>
                    <td><input type="text" name="updated[]" id="updated" required="required" class="form-control"></td>
<script>
$(document).ready(function(){
$("input").keyup(function(){
var current = $("#current").val();
var procuring = $("#procuring").val();
$("#updated").val(current - procuring);
});
});
</script>

Mam nadzieję, że to Ci pomoże

0
Utkarsh Dixit 13 sierpień 2014, 11:02