Szukam witryny. W Inspect Element zobacz to:

<span id="item60" title="Havai 30" class="item button link">Get</span>
<span id="item90" title="Classic 50" class="item button link">Get</span>

Trzeba dostać i kliknąć element według tytułu. Coś takiego:

browser.find_element_by_xpath('//*[@id="item60"]').click()

Ale przez tytuł.

22
cask 18 sierpień 2014, 17:02

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jak Barak Manos powiedział, że odpowiedź brzmi:

'//*[@title="Havai 30"]'

Z [0] na zakończeniu przypadku była lista.

28
cask 18 sierpień 2014, 13:32

browser.find_element_by_xpath('//*[@title="Havai 30"]').click()

To będzie dla mnie działać jak powiedziałeś.

13
Community 8 maj 2020, 01:22

Na Java, jeśli ktoś szukał odpowiedzi tutaj: ja:

String title="SOME TITLE";
driver.findElement(By.cssSelector("[title^='"+title+"']")).click();
4
Master Yi 23 luty 2018, 12:57

Dla mnie działa z wzorem obiektu strony:

@FindBy(xpath = "//*[@title='Havai 30']")
WebElement imHavai;
-1
Alexei - check Codidact 20 styczeń 2017, 14:41