Dostaję dwa problemy w moim kodzie jQuery. Nie mogłem zrozumieć dla tego powodu.

1. Dzwonię do F1 () dwa razy więcej wewnątrz "Prześlij" Eventhandler i drugie, poza przewodnikiem. Jeśli wyjmuję telefon F1 (), który leży poza przewodnikiem, widziałem, że obsługiwanie wydarzeń nie jest wyzwalane, gdy kliknął przycisk Prześlij. (tj. Nie ma popup alertów)

2. Jestem zawsze widząc, że moje ctypes.length to 0, gdy zawsze popup alertu. Myślałem, że musi być liczba pól w formie, która jest 4

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link href="http://nvd3.org/assets/css/nv.d3.css" rel="stylesheet">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script> 
<script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js" charset="utf-8"></script>
<script src="http://nvd3.org/assets/js/nv.d3.js"></script>
<script>
function f1(){
ctypes = $("form.chart-series input:checkbox");
alert(ctypes.length);
}

f1();
$('.chart-series').submit(function(event){
  event.preventDefault();
  f1()
});
</script>
</head>
<body>
<div>
<form class="chart-series">
<ul>
<li><input type="checkbox" name="chart_name" value="1" checked/> a</li>
<li><input type="checkbox" name="chart_name" value="2" checked/> b</li>
<li><input type="checkbox" name="chart_name" value="3" /> c</li>
<li><input type="checkbox" name="chart_name" value="4" /> d</li>

<input type="submit" class="btn chart-submit" value="update"/>
</ul>
</form>
</div>
</body></html>
0
GoT 14 sierpień 2014, 03:33

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Włóż skrypty na dole strony i opakuj swój kod w $ (Document) .Ready ();

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link href="http://nvd3.org/assets/css/nv.d3.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div>
<form class="chart-series">
<ul>
<li><input type="checkbox" name="chart_name" value="1" checked/> a</li>
<li><input type="checkbox" name="chart_name" value="2" checked/> b</li>
<li><input type="checkbox" name="chart_name" value="3" /> c</li>
<li><input type="checkbox" name="chart_name" value="4" /> d</li>

<input type="submit" class="btn chart-submit" value="update"/>
</ul>
</form>
</div>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script> 
<script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js" charset="utf-8"></script>
<script src="http://nvd3.org/assets/js/nv.d3.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
function f1(){
ctypes = $("form.chart-series input:checkbox");
alert(ctypes.length);
}

f1();
$('.chart-series').submit(function(event){
  event.preventDefault();
  f1()
});
});
</script>
</body></html>
1
Darshan P 13 sierpień 2014, 23:39

Owinąć go w $(document).ready()

$( document ).ready(function() {
  function f1(){
    ctypes = $("form.chart-series input:checkbox");
    alert(ctypes.length);
  }

  f1();
  $('.chart-series').submit(function(event){
    event.preventDefault();
    f1();
  });
}); 
1
Lenny 13 sierpień 2014, 23:40