Chciałbym wyświetlić identyfikator aktywnego łącza w moim programie NavBar przez alert, ale nie jestem pewien, jak to zrobić z moją obecną klasą Bootstrap 3.

Myślałem o czymś podobnym

alert( $('li').hasClass( "active" ).attr('id') );

Ale niestety nie działa.

Startowy

HTML:

<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
      <div class="container">

        <div class="collapse navbar-collapse navHeaderCollapse">

          <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

            <li class = "active"><a id = "tab1" href = "#" >Link1</a></li>
            <li><a id="tab2" href = "#">Link2</a></li>
            <li><a id = "tab3" href = "#" >Link3</a></li>

          </ul><!-- END: "collapse navbar-collapse navHeaderCollapse" -->
        </div><!-- END: "container" -->
      </div><!-- END: "container" -->
</div><!-- END: "navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" -->
1
michael 13 sierpień 2014, 04:02

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Musisz znaleźć dziecko li, a nie sama li, dlaczego nie używać klasy w selektorze zamiast używać hasClass:

alert($('li.active a').attr('id'));

Patrz demo.

4
Guy 13 sierpień 2014, 00:12

Spróbuj tego

$(function(){
 alert( $('li.active a').prop('id') );
});
0
Baum mit Augen 13 sierpień 2014, 01:27