Menu nawigacji w breadcrumbu, podobnie jak A> B> C, czy ktoś wie, że ktenodził Ui ma ten widget?

4
liminche 12 sierpień 2014, 10:50

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wymyśliłem to rozwiązanie Proszę zaimportować klasy Kendo CSS, aby uzyskać poprawne wyniki, jak pokazano poniżej w zrzucie ekranu. Wpisz opis obrazu tutaj

$("#tree").kendoTreeView({
  select: function(e) {
    var breadcrumb = [];
    var treeView = this;

    $(e.node)
      .parents("li")
      .andSelf()
      .each(function() {
        var nodeText = $.trim(treeView.text(this));
        breadcrumb.push(nodeText);
      });

    breadcrumb = breadcrumb.join(" > ");

    $("#breadcrumb").text(breadcrumb);
    
  }
  
});


    
.k-bot{
  float:left;

}
.k-item{
 margin:20px;
}
.k-icon{
margin-left:0 !important;
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>

Breadcrumb Trail: <span id="breadcrumb">Root</span>

<ul id="tree">
  <li>Root
    <ul>
      <li>Parent 1
        <ul>
          <li>Child 1</li>
         </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>
4
Ruby 22 styczeń 2015, 08:49

Podąża za przykładem breadcrump dla Kendomenu:

$("#menu").kendoMenu({
select: function(e) {
  var breadcrumb = [];
  var treeView = this;

  $(e.item)
    .parents("li")
    .andSelf()
    .each(function() {
      var nodeText = $.trim($(this).find('span:first').text());
      breadcrumb.push(nodeText);
    });

  breadcrumb = breadcrumb.join(" > ");

  $("#breadcrumb").text(breadcrumb);            
}
});

jsfiddle

2
Soner Gönül 6 sierpień 2015, 17:57