Próbuję zbudować funkcję w mojej aplikacji internetowej, która ciągnie podgląd URL z API Spotify i zagraj podgląd, gdy użytkownik kliknie sterowanie audio. Jestem w stanie zapisać właściwy adres URL w źródle, ale piosenka nie gra. Spojrzałem na MDN Docs, ale nadal może nie dostać go do pracy. Oto fragment mojego kodu w JSX:

<div className="audio-container">
  <audio controls="controls">
    <source src={this.props.songs[2].href} type="audio"/>
  </audio>
  <p className="font-style">{this.props.songs[2].name}</p>
</div>

Nie otrzymuję żadnych błędów. Czy brakuje czegoś oczywistego? Dziękujemy zaawansowane!

3
Nic Bonetto 16 październik 2017, 04:30

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dla każdego, kto może znaleźć to przydatne później, dostałem audio do pracy, usuwając znacznik źródłowy i wprowadzenie adresu URL podglądu bezpośrednio w tagu audio. Przykład:

<audio controls src="..."></audio>
0
Nic Bonetto 16 październik 2017, 20:15

To powinno działać, jeśli używasz type="audio/mpeg"

Przykład roboczy poniżej:

  <audio controls="controls">
    <source src="https://p.scdn.co/mp3-preview/83090a4db6899eaca689ae35f69126dbe65d94c9?cid=null" type="audio/mpeg"/>
  </audio>
0
uturnr 16 październik 2017, 01:47