Korzystanie z pięknejSoup do wyodrębnienia tekstu, a następnie chcę zapisać wpisy w pliku CSV. Mój kod w następujący sposób:

for trTag in trTags:
  tdTags = trTag.find("td", class_="result-value")
  tdTags_string = tdTags.get_text(strip=True)
  saveFile = open("some.csv", "a")
  saveFile.write(str(tdTags_string) + ",")
  saveFile.close()

saveFile = open("some.csv", "a")
saveFile.write("\n")
saveFile.close()

Zrobił to, czego chcę w większości, z wyjątkiem, gdy jeśli jest przecinek (",") w wpisie, widzi go jako separator i podzielił pojedynczy wpis na dwie różne komórki (czego nie jest tym, czego chcę). Szukałem więc wokół sieci i znaleźliśmy ludzi sugerujących za pomocą modułu CSV i zmieniłem moje kody do:

for trTag in trTags:
  tdTags = trTag.find("td", class_="result-value")
  tdTags_string = tdTags.get_text(strip=True)
  print tdTags_string

  with open("some.csv", "a") as f:
    writeFile = csv.writer(f)
    writeFile.writerow(tdTags_string)

saveFile = open("some.csv", "a")
saveFile.write("\n")
saveFile.close()

To było jeszcze gorsze, teraz każda litera / liczba słów lub numeru zajmuje pojedynczą komórkę w pliku CSV. Na przykład, jeśli wpis jest "kot". "C" jest w jednej komórce, "A" jest następną komórką, a "T" jest trzecią komórką itp.

Wersja zredagowana:

import urllib2
import re
import csv
from bs4 import BeautifulSoup

SomeSiteURL = "https://SomeSite.org/xyz"
OpenSomeSiteURL = urllib2.urlopen(SomeSiteURL)
Soup_SomeSite = BeautifulSoup(OpenSomeSiteURL, "lxml")
OpenSomeSiteURL.close()

# finding name
NameParentTag = Soup_SomeSite.find("tr", class_="result-item highlight-person")
Name = NameParentTag.find("td", class_="result-value-bold").get_text(strip=True)
saveFile = open("SomeSite.csv", "a")
saveFile.write(str(Name) + ",")
saveFile.close()

# finding other info
# <tbody> -> many <tr> -> in each <tr>, extract second <td>
tbodyTags = Soup_SomeSite.find("tbody")
trTags = tbodyTags.find_all("tr", class_="result-item ")

for trTag in trTags:
  tdTags = trTag.find("td", class_="result-value")
  tdTags_string = tdTags.get_text(strip=True)

  with open("SomeSite.csv", "a") as f:
    writeFile = csv.writer(f)
    writeFile.writerow([tdTags_string])

2. edycja:

placeHolder = []

for trTag in trTags:
  tdTags = trTag.find("td", class_="result-value")
  tdTags_string = tdTags.get_text(strip=True)
  placeHolder.append(tdTags_string)

with open("SomeSite.csv", "a") as f:
  writeFile = csv.writer(f)
  writeFile.writerow(placeHolder)

Zaktualizowano dane wyjściowe:

u'stuff1'
u'stuff2'
u'stuff3'

Przykład danych wyjściowych:

u'record1' u'31 Mar 1901' u'California'

u'record1' u'31 Mar 1901' u'California'

record1   31-Mar-01    California

Kolejne edytowane kody (nadal posiadające jeden problem - pomijanie jednej linii poniżej):

import urllib2
import re
import csv
from bs4 import BeautifulSoup

SomeSiteURL = "https://SomeSite.org/xyz"
OpenSomeSiteURL = urllib2.urlopen(SomeSiteURL)
Soup_SomeSite = BeautifulSoup(OpenSomeSiteURL, "lxml")
OpenSomeSiteURL.close()

# finding name
NameParentTag = Soup_SomeSite.find("tr", class_="result-item highlight-person")
Name = NameParentTag.find("td", class_="result-value-bold").get_text(strip=True)
saveFile = open("SomeSite.csv", "a")
saveFile.write(str(Name) + ",")
saveFile.close()

# finding other info
# <tbody> -> many <tr> -> in each <tr>, extract second <td>
tbodyTags = Soup_SomeSite.find("tbody")
trTags = tbodyTags.find_all("tr", class_="result-item ")

placeHolder = []

for trTag in trTags:
  tdTags = trTag.find("td", class_="result-value")
  tdTags_string = tdTags.get_text(strip=True)
  #print repr(tdTags_string)
  placeHolder.append(tdTags_string.rstrip('\n'))

with open("SomeSite.csv", "a") as f:
  writeFile = csv.writer(f)
  writeFile.writerow(placeHolder)
1
KubiK888 13 sierpień 2014, 02:03

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
with open("some.csv", "a") as f:
    writeFile = csv.writer(f)
    writeFile.writerow([tdTags_string]) # put in a list

{{X0}. sznurek

Powinieneś otworzyć plik raz w przeciwieństwie za każdym razem przez pętlę:

with open("SomeSite.csv", "a") as f:
  writeFile = csv.writer(f)
  for trTag in trTags:
    tdTags = trTag.find("td", class_="result-value")
    tdTags_string = tdTags.get_text(strip=True) # 
    writeFile.writerow([tdTags_string])
1
Padraic Cunningham 12 sierpień 2014, 23:49

Najnowszy problem linii pomijania znalazłem odpowiedź. Zamiast

with open("SomeSite.csv", "a") as f:
  writeFile = csv.writer(f)
  writeFile.writerow(placeHolder)

Użyj tego:

with open("SomeSite.csv", "ab") as f:
  writeFile = csv.writer(f)
  writeFile.writerow(placeHolder)

Źródło: https://docs.Python.org/3/library/functions.html #OPEN. Tryb "A" jest trybem dołączenia, gdzie jako "AB" jest trybem dołączenia podczas otwierania pliku jako plik binarny, który rozwiązuje problem pomijania jednej dodatkowej linii.

1
KubiK888 18 sierpień 2014, 21:07