Zastanawiam się, czy możliwe jest pętlę przez ustawione obiekty w kątach, a następnie wykonać matematykę na pobranych wartościach.

Obecnie mam obiekt ($scope.basketItems) i chciałbym wiedzieć, czy jest to możliwe (a jeśli tak, jak), aby pętli przez każdą pozycję wewnątrz {x1}}, wyodrębnij każdy Price i dodać razem Wszystkie Price's, aby utworzyć całkowitą postać?

-2
leaksterrr 18 sierpień 2014, 01:45

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Najprawdopodobniej użyję Lodasha lub podkreślenia, coś takiego:

$scope.basketItems = [
  {name: 'bob', price: 50},
  {name: 'tim', price: 25},
  {name: 'sarah', price: 25}
];
$scope.sum = 0;

_.forEach( $scope.basketItems, function(item) {
  $scope.sum += item.price;
});

Suma = 100;

1
user3915433 17 sierpień 2014, 21:54

Użyj JavaScript's Zmniejsz metodę, bez potrzeby Dla każdego bibliotek zewnętrznych, np.:

$scope.basketItems = [{price: 123},{price: 456}];

$scope.total = $scope.basketItems.reduce(
  function(a,b) {
    return a.price + b.price;
  }
);
1
StuR 17 sierpień 2014, 22:01