Mam niestandardową obsługi żądania HTTP, który może być uproszczony do czegoś takiego:

# Python 3:
from http import server

class MyHandler(server.BaseHTTPRequestHandler):
  def do_GET(self):
    self.send_response(200)
    self.send_header("Content-type", "text/html")
    self.end_headers()

    # Here's where all the complicated logic is done to generate HTML.
    # For clarity here, replace with a simple stand-in:
    html = "<html><p>hello world</p></html>"

    self.wfile.write(html.encode())

Chciałbym udostępnić ten przewodnik (tj. Upewnij się, że moje do_GET wykonuje bez wyjątku) bez uruchomienia serwera WWW. Czy jest jakiś lekki sposób, aby wyśmiewać {X1}}, dzięki czemu mogę przetestować ten kod?

12
jakevdp 18 sierpień 2014, 21:43

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Oto jedno podejście, które wymyśliłem, żebyś udać serwer. Należy zauważyć, że powinno być zgodne z Pythonem 2 i Python 3. Jedynym problemem jest, że nie mogę znaleźć sposobu na dostęp do wyniku żądania {x0}}, ale przynajmniej test złapie wszelkie wyjątki, które przychodzi przez!

try:
  # Python 2.x
  import BaseHTTPServer as server
  from StringIO import StringIO as IO
except ImportError:
  # Python 3.x
  from http import server
  from io import BytesIO as IO


class MyHandler(server.BaseHTTPRequestHandler):
  """Custom handler to be tested"""
  def do_GET(self):
    # print just to confirm that this method is being called
    print("executing do_GET") # just to confirm...

    self.send_response(200)
    self.send_header("Content-type", "text/html")
    self.end_headers()

    # Here's where all the complicated logic is done to generate HTML.
    # For clarity here, replace with a simple stand-in:
    html = "<html><p>hello world</p></html>"

    self.wfile.write(html.encode())


def test_handler():
  """Test the custom HTTP request handler by mocking a server"""
  class MockRequest(object):
    def makefile(self, *args, **kwargs):
      return IO(b"GET /")

  class MockServer(object):
    def __init__(self, ip_port, Handler):
      handler = Handler(MockRequest(), ip_port, self)

  # The GET request will be sent here
  # and any exceptions will be propagated through.
  server = MockServer(('0.0.0.0', 8888), MyHandler)


test_handler()
4
jakevdp 18 sierpień 2014, 20:09

Rozszerzając odpowiedź z JEEVDP, udało mi się być w stanie sprawdzić wyjście:

try:
  import unittest2 as unittest
except ImportError:
  import unittest
try:
  from io import BytesIO as IO
except ImportError:
  from StringIO import StringIO as IO
from server import MyHandlerSSL # My BaseHTTPRequestHandler child


class TestableHandler(MyHandlerSSL):
  # On Python3, in socketserver.StreamRequestHandler, if this is
  # set it will use makefile() to produce the output stream. Otherwise,
  # it will use socketserver._SocketWriter, and we won't be able to get
  # to the data
  wbufsize = 1

  def finish(self):
    # Do not close self.wfile, so we can read its value
    self.wfile.flush()
    self.rfile.close()

  def date_time_string(self, timestamp=None):
    """ Mocked date time string """
    return 'DATETIME'

  def version_string(self):
    """ mock the server id """
    return 'BaseHTTP/x.x Python/x.x.x'


class MockSocket(object):
  def getsockname(self):
    return ('sockname',)


class MockRequest(object):
  _sock = MockSocket()

  def __init__(self, path):
    self._path = path

  def makefile(self, *args, **kwargs):
    if args[0] == 'rb':
      return IO(b"GET %s HTTP/1.0" % self._path)
    elif args[0] == 'wb':
      return IO(b'')
    else:
      raise ValueError("Unknown file type to make", args, kwargs)


class HTTPRequestHandlerTestCase(unittest.TestCase):
  maxDiff = None

  def _test(self, request):
    handler = TestableHandler(request, (0, 0), None)
    return handler.wfile.getvalue()

  def test_unauthenticated(self):
    self.assertEqual(
        self._test(MockRequest(b'/')),
        b"""HTTP/1.0 401 Unauthorized\r
Server: BaseHTTP/x.x Python/x.x.x\r
Date: DATETIME\r
WWW-Authenticate: Basic realm="MyRealm", charset="UTF-8"\r
Content-type: text/html\r
\r
<html><head><title>Authentication Failed</title></html><body><h1>Authentication Failed</h1><p>Authentication Failed. Authorised Personnel Only.</p></body></html>"""
        )


def main():
  unittest.main()


if __name__ == "__main__":
  main()

Kodem, który testuję, zwraca 401 nieautoryzowany dla "/". Zmień odpowiedź jest odpowiednia dla sprawy testowej.

4
user10610334 5 listopad 2018, 22:26

Jest to trochę trudne w zależności od tego, jak "głębokie" chcesz przejść do zachowania BaseHTTPRequestHandler, aby zdefiniować test jednostkowy. Na najbardziej podstawowym poziomie myślę, że możesz użyć Ten przykład z mock Biblioteka:

>>> from mock import MagicMock
>>> thing = ProductionClass()
>>> thing.method = MagicMock(return_value=3)
>>> thing.method(3, 4, 5, key='value')
3
>>> thing.method.assert_called_with(3, 4, 5, key='value')

Więc jeśli wiesz, które metody w BaseHTTPRequestHandler Twoja klasa zadzwoni do ciebie, możesz udać się z wyników tych metod, aby być czymś akceptowalnym. Może oczywiście uzyskać ładny kompleks w zależności od liczby różnych typów odpowiedzi serwerowych, które chcesz przetestować.

2
ACV 18 sierpień 2014, 18:04