Zna znam Pythona, ale nowe w Panda Dataframes. Mam taki słownik:

a={'b':100,'c':300}

I chciałbym przekonwertować go na dataframe, gdzie b i c są nazwami kolumn, a pierwszy wiersz wynosi 100,300 (100 znajduje się pod b). Chciałbym rozwiązanie, które może być uogólnione do znacznie dłuższego słownika, z wieloma kolejnymi przedmiotami. Dziękuję Ci!

21
user3433489 15 sierpień 2014, 02:35

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Przejdź wartości jako listy:

a={'b':[100,],'c':[300,]}
pd.DataFrame(a)

   b  c
0 100 300

Albo jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz używać listy, dołącz indeks:

a={'b':100,'c':300}
pd.DataFrame(a, index=['i',])

   b  c
i 100 300
20
iayork 15 sierpień 2014, 12:41

Użyj listów jako wartości w słowniku.

import pandas as pd
a = {'b':[100,200],'c':[300,400]}
b = pd.DataFrame(a)

In [4]: b
Out[4]: 
   b  c
0 100 300
1 200 400
0
Liam Foley 15 sierpień 2014, 07:34