W jQuery Mobile chcę załadować PageContainers z zewnętrznych plików. Mogę dodać znaczkę do mojej dom, ale problem, z którym stoję później, jest to, że tak szybko, jak przejdę do # Page2, cały # Page1-DIN znika z Domu, a zatem nie mogę nawigować z powrotem (patrz zrzuty ekranu poniżej).

dom przed kliknięciem "Przejdź do strony 2"

before

dom po kliknięciu "Przejdź do strony 2"

after

Jak widać, cały # Page1-Div zniknął na dobre. Dlaczego? jakieś pomysły? Zobacz mój znacznik i kod poniżej:

test.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />    
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.css" />
    <title>Hello jqm</title>
  </head>
  <body> 
   <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
   <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.4.3/jquery.mobile-1.4.3.min.js"></script>

   <script> 
    $(document).ready(function(){  
     $(document).on( "pagecontainerload", function( event, ui ) {
      console.log('navigating to page1...');
      $.mobile.pageContainer.pagecontainer("change", "#page1");
      console.log('navigating done!');     
     } );

     console.log('loading pagecontainers...');
     $.mobile.pageContainer.pagecontainer("load", "page1.html");
     $.mobile.pageContainer.pagecontainer("load", "page2.html");
     console.log('pagecontainer-load done!');
    });
   </script>  
  </body>
</html>

page1.html

<div data-role="page" id="page1">
 <div data-role="header">
  <h1>Page 1</h1>
 </div>
 <div role="main" class="ui-content">
  <a href="#page2" data-transition="slide" class="ui-btn ui-corner-all ui-btn-inline">Go To Page 2</a>
 </div>
</div>

page2.html

<div data-role="page" id="page2" class="page2">
 <div data-role="header">
  <h1>Page 2</h1>
 </div>
 <div role="main" class="ui-content">
  <a href="#page1" data-rel="back" data-transition="slide" class="ui-btn ui-corner-all ui-btn-inline">Go Back To Page 1</a>
 </div>
</div>

Uwagi: To jest pytanie śledcze do tego: jQuery mobilne - dzielenie stron do różnych plików

3
Christian 14 sierpień 2014, 10:42

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

JQuery Mobile usuwa strony zewnętrzne, gdy nawigujesz z nimi. Powinieneś pozostawić bazową stronę buforowaną zamiast ładowania wszystkich stron.

 • Rozwiązanie One: in Test.html, dodaj Markup HTML o stronie1.html i załaduj stronę2.html zewnętrznie.

 • Rozwiązanie Dwa: Dodaj data-dom-cache="true" do Page1 DIL, aby zachować go, nawet jeśli jest załadowany zewnętrznie.

   <div data-role="page" id="page1" data-dom-cache="true">
  

Aktualizacja

Możesz przybrać ze sobą wszystkie strony zewnętrzne bez konieczności dodania data-dom-cache do każdej strony div. Wszystko, co musisz zrobić, to globalnie ustawiony domCache Opcja widgetu strony do true na imprezie mobileinit. Kod powinien być umieszczony po jQuery.js i przed jQuery-mobile.js.

<script src="jquery.js" />
<script>
  $(document).on("mobileinit", function () {
   $.mobile.page.prototype.options.domCache = true;
  });
</script>
<script src="jquery-mobile.js" />
4
Community 20 czerwiec 2020, 09:12

W tym przypadku powinieneś spróbować ręcznie inicjować stronę

W Page1:

$(document).bind("mobileinit", function () {
  ...
  $.mobile.autoInitializePage = false;
  $.mobile.initializePage();
}); 

W Page2:

$(function () {
  $.mobile.activePage = null;
  $.mobile.initializePage();
});

To jest moje rozwiązanie do przełączania 2 stron nie w tym samym HTML.

0
Christian 14 sierpień 2014, 07:05