Mam WorkManager, którego używam do synchronizacji danych. Wysyłam pracownikowi zarówno PeriodicWorkRequest, jak i OneTimeWorkRequest. Ale kiedy wysyłam OneTimeWorkRequest, stan SystemJobService wydaje się być zatrzymany. W ten sposób menedżer pracy działa dobrze, ale nie wiem, czy poprawne jest pokazywanie jako stopped.

Inspektor zadań w tle wygląda tak tu wpisz opis obrazu

0
Enes 24 styczeń 2022, 15:10

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź