Mam dwa DIV. Jeden jest nazywany <div id="Women"> i inny <div id="Men">. Po załadowaniu strony wykrywa, czy nazwa etykiety to kobiety, aby pokazać DIM kobiet. Jednak coś jest nie tak w moim skrypcie

<asp:Label ID="GenderShow" runat="server" CssClass="showitem"></asp:Label>
$(function () {
  var genderToShow = $("#GenderShow").text();
  if ($(genderToShow).next().html() == 'Women') {
    $('#Women').show();
    $('#Man').hide();
  }
  else if ($(genderToShow).next().html() == 'Men') {
    $('#Women').hide();
    $('#Man').show();  
  }
});
0
Mickey 7 grudzień 2013, 13:36

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dodaj tag DIV jako pokaz poniżej

{x0}}

$ (funkcja () {
var Gendertoshow = $ ("# GenderContain Span"). HTML ();
.. If (Gendertoshow.indexof ("Kobiety")) {
$ ("# kobiety"). Pokaż ();
$ ("# człowiek"). Ukryj (); }
. else if (Gendertoshow.indexof ("mężczyźni")) {
$ ("# kobiety"). Ukryj ();
$ ('# MAN'). Pokaż ();
}
. });

0
Kamlesh 7 grudzień 2013, 18:26

Spróbuj tego,

$(function () {
        var genderToShow = $("#GenderShow").text();
        if (genderToShow == 'Women') {
          $('#Women').show();
          $('#Man').hide();

        }
        else if (genderToShow == 'Men') {
          $('#Women').hide();
          $('#Man').show();

        }
      });

Mam nadzieję, że to pomoże

0
Subash Selvaraj 7 grudzień 2013, 10:15

Nie wspominając o zachowaniu tego w znacznikach skryptów. Sprawdź również, czy skierowałeś jQuery.js, czy nie

$(function () {
    var genderToShow = $("#GenderShow").text();
    if (genderToShow=="Women") {
      $('#Women').show();
      $('#Man').hide();
    }
    else {
      $('#Women').hide();
      $('#Man').show();
    }
  });
<form id="form1" runat="server">


  <asp:Label ID="GenderShow" runat="server" Text="Men"></asp:Label>

  <div id="Women" class="category" onclick="ChangeValidatorW(this);">

    <asp:RadioButtonList ID="rbWomen" runat="server">
      <asp:ListItem Value="wTopWear">WOMEN TOP WEAR</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="wOutherWear">WOMEN OUTHERWEAR</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="wBottomWear">WOMEN BOTTOM WEAR</asp:ListItem>
    </asp:RadioButtonList>

  </div>


  <div id="Man" class="category" onclick="ChangeValidatorM(this);">
    <asp:RadioButtonList ID="rbMen" runat="server">
      <asp:ListItem Value="mTopWear">MEN TOP WEAR</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="mOutherWear">MEN OUTHERWEAR</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="mBottomWear">MEN BOTTOM WEAR</asp:ListItem>
    </asp:RadioButtonList>
    </div>

</form>
0
Vivekh 7 grudzień 2013, 11:06