Moim problemem jest to, że potrzebuje listy o długości 6:

list=[[],[],[],[],[],[]]

Ok, to nie jest trudne. Następnie zamierzam wstawić liczby całkowite do listy:

list=[[60],[47],[0],[47],[],[]]

Oto prawdziwy problem: jak mogę teraz rozszerzyć listy i wypełnić je ponownie i tak dalej, aby wyglądało na coś takiego:

list=[[60,47,13],[47,13,8],[1,3,1],[13,8,5],[],[]]

Nie mogę znaleźć rozwiązania, ponieważ na początku nie znam długości każdej listy, wiem, są one tak samo, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jaką długość dokładnie będą mieli na końcu Jestem zmuszony do dodania elementu do każdej z tych list, ale z jakiegoś powodu nie mogę.

BTW: To nie jest praca domowa, jest częścią prywatnego projektu :)

0
PanCave 28 listopad 2013, 02:45

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie. Używasz normalnych operacji listy, aby dodać elementy.

L[0].append(47)
2
Ignacio Vazquez-Abrams 27 listopad 2013, 22:47

Nie używaj nazwy list dla zmiennej konfliktów z wbudowaną funkcją list()

my_list = [[],[],[],[],[],[]]
my_list[0].append(60)
my_list[1].append(47)
my_list[2].append(0)
my_list[3].append(47)
print my_list # prints [[60],[47],[0],[47],[],[]]
1
jramirez 27 listopad 2013, 22:47