Mam następujący kod:

    modalOpen: function ($scope) {
      $scope.view = $scope.modal.action;
      $scope.modalForm.$setPristine();
      $scope.view = $scope.modal.action;
      if ($scope.modal.action != "delete") {
        $scope.modal.timeout = window.setTimeout(function () {
          $scope.modal.interval = window.setInterval(function () {
            if (($scope.view == "edit" || $scope.view == "new") && !$scope.modalForm.$pristine) {
              factory.modalSubmit($scope, $scope.modal.data, true);
            }
          }, 5 * 60 * 1000);
          if (($scope.view == "edit" || $scope.view == "new") && !$scope.modalForm.$pristine) {
            factory.modalSubmit($scope, $scope.modal.data, true);
          }
        }, 5 * 60 * 1000);
      }
    },

Czy istnieje sposób, w jaki mogłem kapsułkować:

if (($scope.view == "edit" || $scope.view == "new") && !$scope.modalForm.$pristine) {
              factory.modalSubmit($scope, $scope.modal.data, true);
            }

Więc mogę go ponownie wykorzystać i nie musi powtórzyć te same linie?

-4
Samantha J T Star 6 grudzień 2013, 12:14

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
  modalOpen: function ($scope) {
    $scope.view = $scope.modal.action;
    $scope.modalForm.$setPristine();
    $scope.view = $scope.modal.action;

    function maybe_submit() {
      if (($scope.view == "edit" || $scope.view == "new") && !$scope.modalForm.$pristine) {
        factory.modalSubmit($scope, $scope.modal.data, true);
      }
    }

    if ($scope.modal.action != "delete") {
      $scope.modal.timeout = window.setTimeout(function () {
        $scope.modal.interval = window.setInterval(maybe_submit, 5 * 60 * 1000);
        maybe_submit();
      }, 5 * 60 * 1000);
    }
  },
1
Barmar 6 grudzień 2013, 08:19
var modalSubmit = function () {
   if (($scope.view == "edit" || $scope.view == "new") && !$scope.modalForm.$pristine) {
    factory.modalSubmit($scope, $scope.modal.data, true);
   }
}
$scope.modal.timeout = window.setTimeout(function () {
  $scope.modal.interval = window.setInterval(function () {
    modalSubmit();
  }, 5 * 60 * 1000);
  modalSubmit();
}, 5 * 60 * 1000);
1
6 grudzień 2013, 08:34