Mam edytowalny rząd w moim stoliku. Wartości są z .txt. Moim zamontowaniem jest zmienić niektóre wartości w widżecie, a następnie wykonaj nowy .txt ze zmienionymi wartościami. Ale nie wiem, jak "wyciągnąć" zmienionych wartości z widżetu.

Z

item=self.model.item(1,1)
iteml.append(item)
print(iteml)

Dostaję tylko:

[<PyQt4.QtGui.QStandardItem object at 0x02DD2A98>]

Ale nie chcę adresu pamięci, ale wartość. Jakieś pomysły?

1
Hubschr 25 listopad 2013, 14:39

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dodawanie na górze mailerdaimon: Jeśli chcesz ciąg jako ciąg Python zamiast obiektu pyqt4.qtcore.qstring, możesz po prostu użyć

item=self.model.item(1,1)
thestring = str(item.text())

(Przepraszam, opublikowałbym komentarz, ale nie jestem dozwolony, ponieważ nie mam 50 rep.)

2
phfaist 26 listopad 2013, 12:53

Posługiwać się:

item=self.model.item(1,1)
item.text()

Aby uzyskać wartość tekstową QtablewidgetyTem

0
Mailerdaimon 25 listopad 2013, 10:43