Mam duży zestaw danych, który nie pasuje do pamięci. Obecnie przechowuję to w HDFStore z 2 tabelami: df_hist to zbiór histogramów indeksowanych przez MultiIndex, gdzie pierwszego poziomu etykietuje histogram, a drugi poziom ma najemnik histogramu. df_params Zawiera parametry symulacyjne używane do generowania każdego histogramu i jest indeksowane przez etykiety histogramowe (tj. Pierwszy poziom indeksu {x3}}).

In [1]: store = pandas.HDFStore('test.h5')

In [2]: store['df_params'].head()
Out[2]: 
  N z sample sigma oct    T
0 64 6  6235  0.6  22 0.8200
1 64 6  6235  0.6  22 0.8476
2 64 6  6235  0.6  22 0.8757
3 64 6  6235  0.6  22 0.9043
4 64 6  6235  0.6  22 0.9336

In [3]: store['df_hist'].head()
Out[3]: 
        p   p_err
id bin          
0 0  0.000382 0.000008
  1  0.002010 0.000025
  2  0.005244 0.000038
  3  0.009347 0.000052
  4  0.012662 0.000058

Co chciałbym zrobić, jest wybrać podzbiór histogramów, aby załadować za pomocą niektórych zapytania na tabeli df_params, a następnie załaduj tylko odpowiednie wiersze z df_hist. Jeśli dane były w stanie pasować do pamięci, zrobiłbym coś w rodzaju:

df_params = store['df_params']
df_hist = store['df_hist']
selection = df_params.index[df_params['N']==64]
df = df_hist[df_hist.index.get_level_values('id').isin(selection)]

Jakie jest najlepsze podejście do osiągnięcia tego, gdy df_hist jest zbyt duży, aby pasować do pamięci? Idealnie możliwe byłoby coś zrobić

store.select('df_hist', where='id isin selection')
2
mcwitt 21 listopad 2013, 06:53

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
In [5]: parms = DataFrame({ 'A' : [1,1,2,2,3] })

In [6]: parms
Out[6]: 
  A
0 1
1 1
2 2
3 2
4 3

In [7]: parms.to_hdf('parms.hdf','df',mode='w',format='table',data_columns=['A'])

In [8]: selection = pd.read_hdf('parms.hdf','df',where='A=[2,3]')

In [9]: selection
Out[9]: 
  A
2 2
3 2
4 3

In [10]: hist = DataFrame(np.random.randn(25,1),columns=['data'],
  ....: index=MultiIndex.from_tuples([ (i,j) for i in range(5) for j in range(5) ],
  ....: names=['l1','l2']))

In [11]: hist
Out[11]: 
      data
l1 l2     
0 0  1.232358
  1 -2.677047
  2 -0.168854
  3  0.538848
  4 -0.678224
1 0  0.092575
  1  1.297578
  2 -1.489906
  3 -1.380054
  4  0.701762
2 0  1.397368
  1  0.198522
  2  1.034036
  3  0.650406
  4  1.823683
3 0  0.045635
  1 -0.213975
  2 -1.221950
  3 -0.145615
  4 -1.187883
4 0 -0.782221
  1 -0.626280
  2 -0.331885
  3 -0.975978
  4  2.006322

Działa to w 0,12

In [15]: pd.read_hdf('hist.hdf','df',where=pd.Term('l1','=',selection.index.tolist()))
Out[15]: 
      data
l1 l2     
2 0  1.397368
  1  0.198522
  2  1.034036
  3  0.650406
  4  1.823683
3 0  0.045635
  1 -0.213975
  2 -1.221950
  3 -0.145615
  4 -1.187883
4 0 -0.782221
  1 -0.626280
  2 -0.331885
  3 -0.975978
  4  2.006322

Działa to również w Master / 0,13

In [16]: pd.read_hdf('hist.hdf','df',where='l1=selection.index')
Out[16]: 
      data
l1 l2     
2 0  1.397368
  1  0.198522
  2  1.034036
  3  0.650406
  4  1.823683
3 0  0.045635
  1 -0.213975
  2 -1.221950
  3 -0.145615
  4 -1.187883
4 0 -0.782221
  1 -0.626280
  2 -0.331885
  3 -0.975978
  4  2.006322
4
Jeff 21 listopad 2013, 14:26

W dniu 0,19 jestem w stanie użyć techniki pożądanego OP:

indices = [3,5]
for df in store.select('df', where="index in indices", chunksize=100000):
  print df # prints rows with index 3 or 5.

Opublikowałby jako komentarz, ale nie mógł z powodu rep.

2
Geraint Ballinger 30 sierpień 2017, 14:43