Mam w ten sposób zagnieżdżone JSON:

[{
"phone_id" : "1",
"phone_name" : "nokia",
"phone_img" : "/src/imgs/nokia.jpg",
"phone_comments" :
  [
            {
              "comment_id" : "1",
              "user_id" : "32508",
              "comment_date" : "2001-02-01",
              "user_comment" : "This was the first phone that was rock solid from Nokia"

            }, 
            {
              "comment_id" : "2",
              "user_id" : "32518",
              "comment_date" : "2001-02-02",
              "user_comment" : "Great phone before the smartphone age"

            },
            {
              "comment_id" : "3",
              "user_id" : "22550",
              "comment_date" : "2002-04-01",
              "user_comment" : "Reminds me of my grandpa's phone"

            },
            {
              "comment_id" : "4",
              "user_id" : "31099",
              "comment_date" : "2001-05-11",
              "user_comment" : "It was a crappy one!"

            }
          ]
}
]

Wyświetl część (Works) - móc wyświetlić obraz telefonu na kolumnie pierwszej tabeli i kliknij Ng kliknij drugą kolumnę z informacjami o telefonie z komentarzami. Działa to idealnie dobrze.

Usuwanie (nie działa) - Mam pytanie o usunięcie komentarzy. Nie chcę usuwać cały obiekt telefonu, ale tylko określone komentarze. Czy mogę przekazać coś takiego ???

remove(comment, $index) 

A następnie masz funkcję, która wykonuje następujące czynności?

$scope.remove = function (index, comments) {
  alert(comments.user_comment + index);
  $scope.comments.splice(index, 1);
}

W celach informacyjnych HTML wygląda na coś takiego:

<div ng-app="angularJSApp">
  <div ng-controller="PhoneCtrl">
    <br/><br/><br/>
    <table width="100%" border="1">
      <tr ng-repeat="ph in phones">
        <td width="20%"><a href="#" ng-click="showComments = ! showComments"><img width="50%" ng-src="{{ph.phone_img}}"></a></td>
        <td>
          <p>Phone Id: {{ph.phone_id}}</p>
          <p>Phone Name: {{ph.phone_name}}</p>
          <p>Number of comments: {{ph.phone_comments.length}}</p>

          <div class="shComments" ng-show="showComments">
            <p>Search: <input ng-model="query"></p>
            <table border="1" width="100%">
              <thead>
                <tr>
                  <th><a href="" ng-click="predicate = 'comment_id'; reverse = !reverse">Id</a></th>
                  <th><a href="" ng-click="predicate = 'user_comment'; reverse = false">Comment</a>
                    (<a href="" ng-click="predicate = '-user_comment'; reverse = false">^</a>)
                  </th>
                  <th><a href="" ng-click="predicate = 'comment_date'; reverse = !reverse">Date</a></th>
                  <th><a href="" ng-click="predicate = 'user_id'; reverse = !reverse">User</th>
                  <th></th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr ng-repeat="comment in ph.phone_comments | filter:query | orderBy:predicate:reverse">
                  <th>{{comment.comment_id}}
                  <th>{{comment.user_comment}}</th>
                  <th>{{comment.comment_date}}</th>
                  <th>{{comment.user_id}}</th>
                  <th><button ng-click="remove($index, comment)">Remove Comment</button>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>         
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>

P.S: Eksperymentowałem z AngularJs i ja pytam to po poszukiwaniu rozwiązań tak bardzo, jak tylko mogę. Dzięki za pomoc.

6
Anand Ram 25 listopad 2013, 01:28

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Mogłeś między innymi:

$scope.remove = function (index, comments) {

  delete $scope.comments[index]
}

Po bliższej kontroli wydaje się, że masz tam zagnieżdżoną strukturę danych, co oznacza, że potrzebujesz dwóch indeksów: jeden na telefon i jeden dla komentarza w ramach struktury danych telefonu.

Więc czego potrzebujesz, jest metodą wzdłuż linii:

$scope.remove = function (pIndex, cIndex) {

  delete $scope.phones[pIndex].phone_comments[cIndex];
}

Jedną z innej sugestii, którą przedstawiłem, jest to, że powinieneś robić telefony modelowi obywatela pierwszej klasy i manipulować ich przez usługę.

9
rdodev 25 listopad 2013, 15:47

Dziękuję wam obu. Pierwsza sugestia faktycznie pracowała.

$scope.removeComment = function (pid, cid) {
  $scope.phones[pid].phone_comments.splice(cid, 1);
};

A połączenie z HTML było

<th><button ng-click="removeComment($parent.$index, $index)">Remove Comment</button>
2
Anand Ram 26 listopad 2013, 02:44

Problem, który znalazłem, że nazywasz ng-click="remove($index, comment) i przejść 2 argumenty: $index i wybrano comment.

Jednak metoda remove działa z listą index i komentarzy

$scope.remove = function (index, comments) {
  alert(comments.user_comment + index);
  $scope.comments.splice(index, 1);
}

Zmień ng-click do:

ng-click="remove($index, ph.phone_comments)

drugi sposób bez indeksu $ :

ng-click="remove(comment, ph.phone_comments)

JS

$scope.remove = function(comment, comments) {   
  comments.splice(comments.indexOf(comment), 1);
 };

[edytuj] *

Zobacz robotnik Demo PLunker

1
Maxim Shoustin 25 listopad 2013, 06:07