W tej chwili wartość pola tekstowego wprowadzania zmienia się po pomyślnym meczu w moim kodzie. To wygląda tak:

if(jsonResponse.id != null) {
  document.getElementById('product_id').value = jsonResponse.id;
}

Problem polega na tym, że jeśli, tj. Mam produkt z id=200 i produktem z id=2003, a następnie, gdy użytkownik chce wyszukać 2003, w momencie, gdy wartość wpisana wynosi 200 - Tekst pola wejściowego zmieni się wraz z odpowiednią odpowiedzią na 200, zamiast 2003 r. Nie jest to wygodne.

Więc moim celem jest dodanie dodatkowego sprawdzenia (lub czegoś takiego), to pozwoli document.getElementById('product_id').value = jsonResponse.id; dopiero po zakończeniu kursora już w polu tekstowym wejściowym (gdy pole nie jest już wybrane).

0
Syspect 26 listopad 2013, 14:59

2 odpowiedzi

Czekasz, aż użytkownik naciśnięcie Enter, jak tylko użytkownik naciśnie, a następnie przetwarzaj tekst.

document.onkeypress = function(e) {
      e = e || window.event;
      var charCode = (typeof e.which == "number") ? e.which : e.keyCode;
      if (charCode==13) { //ENTER PRESSED
           /*  your code */
      }
        };
0
SeeTheC 26 listopad 2013, 11:09

Możesz też to zrobić:

<input type="text" name="name" value="" onblur="yourFunction();"/>

Lub przez jQuery.

0
SeeTheC 26 listopad 2013, 11:18