Próbuję debugować mój serwer Linuksa Index.HTML, aby renderować mapę obrazu HTML Stanów Zjednoczonych Ameryki, http : //jvectormap.owl-hollow.net/.

Napotykam następujący problem. Po pierwsze, mogę wykonać prosty tekst HTML za pomocą prostych funkcji JavaScript. Jednak kiedy próbuję renderować mapę obrazu HTML w Stanach Zjednoczonych Ameryki, http: //jvectormap.owl- Hollow.net/. Moja przeglądarka internetowa nie pokazuje nic z wyjątkiem sterowania tekstem oznaczonym demo jvectormap.

Mój index.html jest pokazany poniżej. Daj mi znać, jakie błędy wykonałem Coding index.html. Dziękuję bardzo za czytanie tego pytania.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>jVectorMap demo</title>
 <link rel="stylesheet" href="jquery-jvectormap-1.1.1.css" type="text/css" media="screen"/>
 <script src="jquery.js"></script>
 <script src="jquery-jvectormap-1.1.1.min.js"></script>
 <script src="us_aea_en.js"></script>
</head>
<body>
 <script language="javascript">
  function processOrder() { ('USA-map').vectorMap({map: 'us_aea_en'}); }
 </script>
</body>
<body>
<Script Language="JavaScript">
processOrder();
</Script>
</body>)
</script>
</body>

</html>
-4
Frank 20 listopad 2013, 19:59

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Twój znacznik jest nieprawidłowy (nigdy nie powinieneś mieć wielu elementów {X0}}: http : //Dev.w3.org/HTML5/MARKUP/HTML.HTML#HTML), a naprawdę powinieneś używać opakowania "On Dom Ready", jak więc:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>jVectorMap demo</title>
   <link rel="stylesheet" href="jquery-jvectormap-1.2.2.css" type="text/css" media="screen"/>
   <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
   <script src="jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
   <script src="jquery-jvectormap-us-aea-en.js"></script>
   <script>
      $(function(){  
        $('#USA-map').vectorMap({map: 'us_aea_en'});
      });
   </script>
  </head>
  <body>
    <div id="USA-map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
  </body>
</html>
1
Tieson T. 3 grudzień 2013, 09:54

Właśnie zorientowałem odpowiedź. Tutaj mój zmieniony index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>jVectorMap demo</title>
 <link rel="stylesheet" href="jquery-jvectormap-1.1.1.css"
type="text/css" media="screen"/>
 <script src="jquery.js"></script>
 <script src="jquery-jvectormap-1.1.1.min.js"></script>
 <script src="us_aea_en.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="USA-map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
 <script language="javascript">
  function processOrder() {
     var pluginContainer = $("#USA-map");
     pluginContainer.vectorMap({map: 'us_aea_en'});
  }
 </script>
</body>
<body>
<Script Language="JavaScript">
processOrder();
</Script>
0
user247702 3 grudzień 2013, 09:27