Czy można użyć pola SiteCore wewnątrz JavaScript? Na przykład skrypt Google Analytics:

W jaki sposób identyfikator właściwości Web ("UA-XXXX-Y") jest wypełniony przez pole sitora zamiast hardcoded.

<!-- Google Analytics -->
<script>
  (function (i, s, o, g, r, a, m) {
    i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () {
      (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments)
    }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o),
    m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m)
  })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga');

  ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');
  ga('send', 'pageview');

</script>
<!-- End Google Analytics -->
0
Filip Huysmans 4 grudzień 2013, 13:18

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Oto opcja odtworzenia skryptu w kodzie za (plik .cs):

 var script = String.Format("<script>(function (i, s, o, g, r, a, m) {{i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () {{(i[r].q = i[r].q || []).push(arguments)}}, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o),m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m)}})(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga');ga('create', '{0}', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>", Sitecore.Context.Item.Fields["Google Analytics ID Field"]

String.format tworzy ciąg ze skryptem. {0} zostanie wypełniony pierwszym parametrem po skrypcie. W takim przypadku pobiera wartość "pola ID Google Analytics" bieżącego elementu i włóż go do skryptu.

0
user3194645user3194645 14 styczeń 2014, 15:59

Jeśli masz przedmiot z kodem (UA-XXX-Y) gdzieś gdzieś, możesz użyć czegoś takiego jak Sitecore.Context.Database.GetItem(*Guid to item holding the code goes here*), aby uzyskać dostęp do elementu.
Jeśli następnie użyjesz czegoś takiego jak ScriptManager.RegisterStartupScript Możesz dodać kod JavaScript z CodeBehind. Musisz mieć tekst skryptu zbudowany w StringBuilder lub coś podobnego

2
Trayek 4 grudzień 2013, 09:31

Możesz także użyć składów w przednim końcu. Wystarczy utworzyć zmienną powyżej funkcji, która jest ustawiona na polu elementu SiteCore, którą potrzebujesz przekazywanych w:

<!-- Google Analytics -->
<script>
var webpropID = "<%=webProperty.ID %>";
(function (i, s, o, g, r, a, m) {
  i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () {
    (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments)
  }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o),
  m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m)
})(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga');

ga('create', webpropID , 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>
<!-- End Google Analytics -->
1
Katie Grundl 5 grudzień 2013, 14:56