Próbuję programowo przewijać div, przepełnione poziomo. Czuję się dość pewny, że mój kod wyników powinien wyglądać tak:

 var $element = $('#widgetRow');//or maybe $('#widgetRow').parent();
 //With 1 or more parent()'s

 var scrollLeft = $element.scrollLeft();
 $element.animate({'scrollLeft':scrollLeft + delta},10);

Ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego elementu, więc nie działa, więc napisałem ten mały snip-go, aby przetestować wszystkie elementy macierzyste do przewijania.

 $('#someDeepWidget').parents().each(function(){
   $(this).animate({'scrollLeft':300},10);
 });

I niektóre elementy przewijały, ale nie, do którego musiałem. Jednak prawidłowy element przewija poziomo z:

 $('#someDeepWidget').parents().each(function(){
  $(this).animate({'scrollTop':300},10);
 });

Ale nie mogę dowiedzieć się, który element reaguje. Umieszczałem ID w całym HTML i skierowałem do nich, ale nadal, przewijanie nie powiedzie się na elemencie, którego potrzebuję.

Używam kątowego, a ja nie wiem, czy to może być ingerowanie w jakiś sposób.

1
Graham P Heath 21 listopad 2013, 21:15

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź