Podczas naciśnięcia klawisza Wprowadź funkcję funkcji połączeń, które automatycznie odświeżają stronę. Funkcja, którą napisałem na przycisk Anuluj

<form name="myForm">
  <div >
    <input type="text" placeholder="First Name" required ng-model="name" />
  </div>
  <div >
    <input type="text" placeholder="Last Name" required ng-model="lname" />
  </div>

  <div >
    <button type="Cancel" ng-click=clearDetails()>Clear</button>
    <button type="submit" ng-click=addDetails() ng-disabled="myForm.$invalid">Submit</button>         
  </div>
</form>

Po napełnieniu dowolnego tekstu Prasa wchodzi do funkcji ClearDetails

$scope.addDetails = function() {
var postObj = new Object();
// add details stuff here  
}

$scope.clearDetails = function() {
  //refresh the page stuff here
  //here i am redirecting to the same page
}
0
Satish 29 listopad 2013, 11:43

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zmień typ przycisku Anuluj, aby zresetować:

<form name="myForm">
  <div>
    <input type="text" placeholder="First Name" required ng-model="name" />
  </div>
  <div>
    <input type="text" placeholder="Last Name" required ng-model="lname" />
  </div>
  <button type="reset" ng-click=clearDetails()>Clear</button>
  <button type="submit" ng-click=addDetails() ng-disabled="myForm.$invalid">Submit</button>
</form>
0
Nick 29 listopad 2013, 08:04

W wielu przeglądarce należy rozważyć jako przesłać formularz lub kojarzyć się za pomocą pierwszego przycisku Kliknij. Tylko sugestia Przesuń przycisk Prześlij przycisk UP i Anuluj przycisk W dół w HTML może rozwiązać problem.

0
Neha 29 listopad 2013, 07:48

Upewnij się, że musi być przestrzeń między dwoma atrybutami przycisku przesyłania. Napisałeś kod jako

<button **type="submit"ng-click=addDetails()** ng-disabled="myForm.$invalid">Submit</button>

To musi być

<button **type="submit" ng-click=addDetails()** ng-disabled="myForm.$invalid">Submit</button>
0
Asim Muhammad 29 listopad 2013, 07:54