Poniżej znajduje się mój kod w kodzie za pomocą aplikacji internetowej ASP.NET, zużyłem kolejną usługę internetową w tej aplikacji internetowej i wywołał tę metodę, jak przestrzegaj,

[WebMethod]
  public static string GetData(string name)
  {
    WEBSERVICE.Service1 Client = new Service1();
    string Name= Client.QPRST_Operation(name);
    return Name;-------------//Want to pass this value in jquery function
  }

Dostaję format JSON na nazwie String, chcę zadzwonić do tego ciąg w mojej funkcji jQuery poniżej,

 <script type="text/javascript">
 function asyncServerCall(Name) {
    alert(Name);
    jQuery.ajax({
      url: 'WebForm1.aspx/GetData',
      type: "POST",
      data: "{'name':'" + Name + "'}",
      contentType: "application/json",
      dataType: "json",
      success: function (data) {
        alert(Name);
      }
    });
  }
</script>

,

Ale nie jestem w stanie przekazać wartości łańcuchowej do funkcji jQuery, w alercie jego daje SC.193873693.238 Ta wartość ... Moim głównym celem jest przyjmowanie tych wartości każdego wykresu wykresów w Highcharts,

Poniżej funkcja działa prawidłowo,

<script type="text/javascript">
  function loadJson() {
    $(document).ready(function () {
      //alert("inside");
      var chart;
      var seriesData;
      $.getJSON("val1.json", function (data) {
        var chartoptions = data;
        chartoptions.chart.renderTo = 'container';
        chart = new Highcharts.Chart(chartoptions);

      });

    });
  }
  </script>

Ale w $

Ponieważ jestem nowy do tej koncepcji jakaś pomoc będzie bardzo doceniana ..

0
Reshma 25 listopad 2013, 17:27

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zmiana:

success: function (data) {
        alert(Name);
      }

Do:

success: function (data) {
        alert(data.d);
      }
1
Ric 25 listopad 2013, 13:39

Powinieneś zmienić powiadomienie o sukcesie do: Alert (odpowiedź.d)

0
Dean.DePue 25 listopad 2013, 14:28

Spróbuj tego:

<script type="text/javascript">
 function asyncServerCall(Name) {
    alert(Name);
    jQuery.ajax({
      url: 'WebForm1.aspx/GetData',
      type: "POST",
      data: "{'name':'" + Name + "'}",
      contentType: "application/json",
      dataType: "json",
      success: function (data) {
        alert(data.d);
      }
    });
  }
</script>
0
Sid M 25 listopad 2013, 14:40