Poniższy kod zawiera długi tekst, ale chcę jako podpowiedź.

.truncate {
 max-width: 160px;
 overflow: hidden;
 display: inline-block;
 text-overflow: ellipsis;
 white-space: nowrap;
}

.truncate:hover {
 text-overflow: clip;
 white-space: normal;
 word-break: break-all;
}
<span class="truncate"> HERE</span>
css
0
vrithika 1 wrzesień 2020, 15:35

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj atrybutu tytułu, a nie stylu po najechaniu.

.truncate {
 max-width: 160px;
 overflow: hidden;
 display: inline-block;
 text-overflow: ellipsis;
 white-space: nowrap;
}
<span class="truncate" title="HERE is my sample text HERE is my sample text"> 
  HERE is my sample text HERE is my sample text
</span>
0
Nitheesh 1 wrzesień 2020, 12:45

Jeśli chcesz dostosować podpowiedź, możesz użyć atrybutu danych.

.tooltip {
   position: relative;
}
 .tooltip-bottom:hover::after {
   content: attr(data-tooltip);
   padding: 4px 8px;
   position: absolute;
   left: 0;
   top: 100%;
   white-space: nowrap;
   z-index: 1;
   background-color: #000;
   color: #fff;
}
 .truncate {
   max-width: 100px;
   overflow: hidden;
   display: inline-block;
   text-overflow: ellipsis;
   white-space: nowrap;
}
<span class="tooltip tooltip-bottom" data-tooltip="HERE is my sample text HERE is my sample text"> 
 <p class="truncate">HERE is my sample text HERE is my sample text</p>
</span>
0
AbsoluteBeginner 1 wrzesień 2020, 15:28