W każdym razie mój stary post został usunięty, czy ktoś może mi z tym pomóc - próbuję pobrać plik binarny z serwera do klienta za pomocą JavaScript. Poniżej kodu działa dobrze, ale korzysta z ram MooNools, ale moim wymogiem jest użycie jQuery. Jestem bardzo nowy w programowaniu, więc będzie wystarczająco miły, jeśli ktoś pomoże

<head>
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.2.4/mootools-yui-compressed.js"> </script>
  <script type="text/javascript">
    window.addEvent("domready",function(){
      //Creating a new AJAX request that will request 'input.txt' 
      //from the current directory
      var csvRequest = new Request({
         url:"input.txt",
         onSuccess:function(response){
         $("textResponse").value = response;
        }
      }).send(); //Don't forget to send our request!
    });
    </script>
  </head>
0
SDM 29 listopad 2013, 04:25

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować $.ajax obiekt, aby osiągnąć to samo. Aby pobrać ten sam plik tekstowy, należy użyć następującego kodu:

$.ajax({
  url: 'file.txt'
})
.done(function(data){
  $("#textResponse").value=data;//suppose textResponse is ID of input
})
.fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown){
  //handle failure of request
});

Więcej informacji o $.ajax można znaleźć tutaj.

0
TheVillageIdiot 29 listopad 2013, 00:52