Mam ten fragment kodu:

var desconto = document.getElementById('desconto').value;
var portes = document.getElementById('portes').value;
var pr_equipamentos = document.getElementById('pr_total_equipamentos_escondido').value;
var pr_total;

pr_total = (pr_equipamentos * ((100-desconto)/100)) + portes;
pr_total = pr_total.toFixed(2);
alert(pr_total);

document.getElementById('pr_total_proposta').innerHTML = pr_total + " €";

Identyfikator desconto portes i pr_total_equipamentos_escondido są typem wejścia w formularzu.

W takim przypadku nie jestem w stanie używać toFixed(2). Pierwsza formuła pr_total daje mi numer: 1324.7865372846, a następny krok nie działa (pr_total = pr_total.toFixed(2)).

Co ja robię źle?

3
Mario Cordeiro 21 listopad 2013, 14:52

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Kiedy zdefiniujesz VaR, w JavaScript, jest to łańcuch, więc musisz analizować.

Próbować:

pr_total = parseFloat(pr_total).toFixed(2);
7
Zaheer Ahmed 21 listopad 2013, 11:03
_txt3.value = (parseFloat(t1) - parseFloat(t2));


_txt3.value = parseFloat(_txt3.value).toFixed(2);
-2
Munawir 26 maj 2016, 09:35