Rozglądałem się, ale nie mogę znaleźć sposobu, aby to zrobić. Naprawdę lubię skrypt w sprawie jQuery i zastanawiałem się, czy istnieje sposób, aby sprawdzić, czy pole zawiera przecinek i nie walidację, jeśli nie ma przecinka.

0
Joel Lewis 3 grudzień 2013, 01:56

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć metody .inArray(), jak opisano tutaj Powinieneś podzielić swój ciąg, a następnie możesz użyć tego: var found = $.inArray(',', categories) if(found == -1) alert("Error!")

0
Yaro 2 grudzień 2013, 21:59

Jeśli odwołujesz się do wtyczki wtyczniczej jQuery:

$.validator.addMethod(
  "regex",
  function(value, element, regexp) {
    var re = new RegExp(regexp);
    return this.optional(element) || re.test(value);
  },
  "Please check your input."
);

$("#input").rules("add", { regex: "," })
0
bagonyi 2 grudzień 2013, 22:05

Nie zaznajomiony z jQuery Sprawdź poprawność, ale str.indexof zwraca pozycję, w której coś pojawia się w łańcuchu, -1 oznacza, że nie ma. Sprawdź ciąg przecinka w ten sposób:

if (yourString.indexOf(',') > -1) {
  validate();
}
0
alfonsob 2 grudzień 2013, 22:09