Formularz HTML z przyciskami radiowymi, które wiąże się z etykietą HTML, która wygląda tak.

<form action="demo_form.aspx">
 <label for="male">Male</label>
 <input type="radio" name="sex" id="male" value="male"><br>
 <label for="female">Female</label>
 <input type="radio" name="sex" id="female" value="female"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form> 

Jak uzyskać wartości, gdy użytkownik kliknie przyciski radiowe za pomocą JavaScript lub używając skryptu Server-Side (ASP.net-C #)? A także który z nich będzie bardziej odpowiedni do użycia.

0
suds 26 listopad 2013, 09:12

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wypróbuj ten skrypt:

  window.onload = function () {
  var btnSubmit = document.getElementById('btn-submit');
  btnSubmit.onclick = function (e) {
    e.preventDefault();
    var radioInputs = document.querySelectorAll('#myform input[type="radio"][name="sex"]');         
    for (var i = 0; i < radioInputs.length; i++) {
      if (radioInputs[i].checked)
      {
        var value = getlabelforValue(radioInputs[i]);
        alert(value);
      }
    }
    document.getElementById("myform").submit();
  };
};

function getlabelforValue(inputname) {
  var labelElements = document.querySelectorAll('#myform label');
  for (var i = 0; labelElements[i]; i++) {
    console.log(labelElements[i]);
    if (labelElements[i].getAttribute('for') == inputname.getAttribute('id')) {
      return labelElements[i].innerText || labelElements[i].textContent;
    }
  }
  return null;
}

HTML:

<form id="myform" action="demo_form.aspx">
  <label for="male">Male</label>
  <input type="radio" name="sex" id="male" value="male" /><br />
  <label for="female">Female</label>
  <input type="radio" name="sex" id="female" value="female" /><br />
  <input type="submit" id="btn-submit" value="Submit">
</form>

Oto Demo ..

Lub

W kodzie za sobą możesz to zrobić, aby uzyskać wartość.

string radioValue = String.Format("{0}", Request.Form['sex']);

1
super 26 listopad 2013, 07:44

Spróbuj tego: 1. Dodaj do każdej klasy atrybutu znacznika wejścia = "seks". 2. Użyj jQuery, możesz to zrobić:

$('.sex').click(function(){
  alert($(this).val());
})
0
Ringo 26 listopad 2013, 05:36

Przerobiony na skrypt podany przez @BIOS. Jest to krótsza wersja skryptu.

 window.onload = function () {
    var btnSubmit = document.getElementById('btn-submit');
    btnSubmit.onclick = function (e) {
      e.preventDefault();

      var radioInputs = document.querySelectorAll('#myform input[type="radio"][name="sex"]');         
      var labelElements = document.querySelectorAll('#myform label');

      for (var i=0; i<radioInputs.length; i++){

        for (var j = 0; labelElements[j]; j++) {

          if (radioInputs[i].checked)
          {
            var rdval = radioInputs[i].getAttribute('id');
            var lblval = labelElements[j].getAttribute('for');

            if(rdval == lblval){          
              var val = labelElements[j].textContent;
              alert(val);         
            }
          }
        }
      }
    };
  };

HTML

<form id="myform" action="demo_form.aspx">
  <label for="male">Male</label>
  <input type="radio" name="sex" id="male" value="male" /><br />
  <label for="female">Female</label>
  <input type="radio" name="sex" id="female" value="female" /><br />
  <input type="submit" id="btn-submit" value="Submit">
</form>
0
sudhakarssd 26 listopad 2013, 10:24