Zastanawiam się nad moim iPhone'em, ponieważ nie mogę znaleźć sposobu, aby uzyskać funkcję, która była dostępna do wczoraj.

Zrobiłem FilePload za pomocą DrapZone.js i jeśli odwiedzę swoją stronę Wszystkie opcje, oczekuję, są dostępne (przesyłanie zdjęć lub wideo - aby bezpośrednio przesłać obraz).

Zobacz zdjęcie poniżej:

enter image description here

Ale jeśli jestem w moim webApp i rób również stuknij obszar Dropzone, tylko mój album fotograficzny jest otwarty i nie mogę wybrać między albumem lub kamerą.

Nie można znaleźć rozwiązania dla mojego problemu.

Co może być powodem tego problemu?

2
Bernhard 9 grudzień 2013, 18:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Problem był niewłaściwą opcją ustalania w Dropzone.js

Wcześniej używałem:

$("#dropImage").dropzone({
         url: "/upload-wp",
         paramName: "file",
         maxFiles: 10
        });

A jeśli maxfiles jest wyższy niż 1 Wybór kamery nie pojawi się.

  $("#dropImage").dropzone({
         url: "/upload-wp",
         paramName: "file",
         maxFiles: 1 // <- solved the problem
        });
4
Bernhard 10 grudzień 2013, 12:18