Cześć, obecnie używam Googlemapsaps API V3 i próbuję uzyskać zmienne na szerokość i długość geograficzną i umieścić je w ukrytej formie jako zmienne HTML i przekazać je przez formularz na stronę PHP. Szerokość i długość geograficzna drukuje na mojej stronie jako rozpiętość, ale nie mogę je wydrukować w formie.

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"    
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
  <title>Untitled 1</title>

  <!-- google maps -->
  <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false">    </script>

  <!-- jquery -->
  <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>

  <!-- jquery UI -->
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui.min.js"></script>

  <!-- our javascript -->
  <script type="text/javascript" src="gmaps.js"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style4.css" />


  </head>

  <body>

   <input id='gmaps-input-address' type='text'/>

  <div id='gmaps-error'></div>

  <div id='gmaps-canvas'></div>

   <br/>
   <br/>
  Latitude: <span id='gmaps-output-latitude'></span>
   <br/>
   Longitude: <span id='gmaps-output-longitude'></span>
   <br/>   

  <script type="text/javascript">

  function doSomething()
  {
  var lat = document.getElementById('#gmaps-output-latitude');
  lat_element.value = google_maps_api_variable;
  var lon = document.getElementById('#gmaps-output-longitude');
  lon_element.value = google_maps_api_variable;
  document.getElementById("lat").value=lat;
  document.getElementById("lon").value=lon;
  }
  </script>


  <form action="join.php" method="post" onSubmit="doSomething">

  <input type="hidden" name="lat" id="lat"/>
  <input type="hidden" name="lon" id="lon"/>

  <input type="submit" value="Confirm Address"/>
  </form>
  </body>


  </html>

W API Mapy Google znajduje się funkcja JavaScript, która utrzymuje szerokość i długość geograficzną w następujący sposób:

function update_ui( address, latLng ) {
 $('#gmaps-input-address').autocomplete("close");
 $('#gmaps-input-address').val(address);
 $('#gmaps-output-latitude').html(latLng.lat());
 $('#gmaps-output-longitude').html(latLng.lng());
 }

Jestem bardzo zielony z JavaScriptem i naprawdę doceniałbym jakąkolwiek pomoc, szukałem innych pytań, aby dostać się tak daleko, ale utknąłem tutaj.

1
Brian O keeffe 22 sierpień 2012, 19:12

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wystarczy dodać to po wprowadzonym kodzie (do pracy, zanim formularz podnosi jako Click Handler formularza Swittal Buon lub Coś):

$('#lat').val($('#gmaps-output-latitude').html());
$('#lon').val($('#gmaps-output-longitude').html());
1
Rooster 22 sierpień 2012, 15:27

GMAPS.JS jest Twoim JS, który wypełnia rozpiętość w pliku HTML. Powinno to dzieje się za pomocą funkcji zwrotnej, którą prawdopodobnie myślę, że jest aktualizacja_ui. Funkcja ta może wypełnić rozpiętość później, a skrypt do wypełnienia ukrytych pola mogło już wykonać. Umiejęta więc kodeksu wypełnienia ukrytych pól po połączeniu funkcji wywołania zwrotnego lub może być w samym aktualizacji_ui.

Więc edytuj funkcję aktualizacji_ui i dodaj

$('#lat').val(latLng.lat());
$('#lon').val(latLng.lng());

Te linie w korpusie funkcji w końcu.

0
sushil bharwani 22 sierpień 2012, 15:22