Mam jakiś kod JS, który musi otworzyć moje menu na HOVER. Ale nie reaguje na mousever / out. Gdzie się mylę?

jQuery(document).ready(function() {
    jQuery('#user-menu').bind('mouseover', openSubMenu);
    jQuery('#user-menu').bind('mouseout', closeSubMenu);

    function openSubMenu() {
      jQuery(this).find('.dropdown-menu').css('display', 'block');  
    };

    function closeSubMenu() {
      jQuery(this).find('.dropdown-menu').css('display', 'none'); 
    };

  });

I jakiś kod HTML tutaj

<div id="user-menu" class="pull-right btn-group"><a class="btn btn-success dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">User menu
 <span class="caret"></span>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu" id="user_dropdown_menu"><li class="menu-2 first"><a href="/courses/user">My account</a></li>
<li class="menu-15 last"><a href="/courses/user/logout">Log out</a></li>
</ul>
 </div>
1
Avdept 20 sierpień 2012, 17:04

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zamiast tego sugeruję przy użyciu jQuery's {x x0}}

$(document).ready(function() {
  $('#user-menu').hover(function () {
    $(this).find('.dropdown-menu').toggle();
  });
});

Uwagi:

 • Przekazanie jednej funkcji do HOVER odbiera go zarówno do myszy, jak i mildel
 • Przełącz pokaże lub ukryje się w zależności od aktualnego stanu elementu
2
jbabey 20 sierpień 2012, 13:07

Spróbuj tego:

jQuery(document).ready(function() {
 function openSubMenu() {
     jQuery(this).find('.dropdown-menu').css('display', 'block');
 };
 function closeSubMenu() {
     jQuery(this).find('.dropdown-menu').css('display', 'none');
 };

 jQuery('#user-menu').bind('mouseover', openSubMenu);
 jQuery('#user-menu').bind('mouseout', closeSubMenu);
}); 
1
Baptiste Pernet 20 sierpień 2012, 13:07