Mam problem z przechodzącymi zmiennymi z PHP do JavaScript przy użyciu JSON zasadniczo problem polega na tym, że w moim javascript mogę debugować i przeglądać przedmioty w odpowiedzialności, ale nie mogę przydzielić ich do zmiennej lub widocznej, próbowałem także Pojedynczy przedmiot, ale nie zarządzał żadnych pomysłów na temat tego, dlaczego tak się dzieje.

function ajaxrequestDB() {
  var AJAX = null; // Initialize the AJAX variable.

  if (window.XMLHttpRequest) { // Does this browser have an XMLHttpRequest object?
    AJAX=new XMLHttpRequest(); // Yes -- initialize it.
  } 
  else { // No, try to initialize it IE style
    AJAX=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); // Wheee, ActiveX, how do we format c: again?
  } // End setup Ajax.

  if (AJAX==null){ // If we couldn't initialize Ajax...
  alert("Your browser doesn't support AJAX."); // Sorry msg.
  return false // Return false, couldn't set up ajax
  }
    AJAX.onreadystatechange = function() { // When the browser has the request info..
      if (AJAX.readyState==4 || AJAX.readyState=="complete") 
      { // see if the complete flag is set.
      callback(AJAX.responseText, AJAX.status); // Pass the response to our processing function
      } // End Ajax readystate check.
    }

  var url='http://localhost/Scripts/refresh.php'; 
  //var url='http://cpdtest.zzl.org/Scripts/hidemarker.php?Name='+myname; 
  AJAX.open("GET", url, true); // Open the url this object was set-up with.
  AJAX.send(); // Send the request.    
  alert(AJAX.responseText);
  var result = AJAX.responseText;

  eval(result);
  //alert(result);
}

Z powyższego, jeśli wykonuję debugowanie na Ajax.responsetekst Widzę zwrócone dane z mojego pliku PHP, ale alarm (ajax.responsetekst) mogę zobaczyć tylko puste okno alarmowe.

Poniżej znajduje się również mój plik PHP, który odczytuje się z DB i wysyła zmienne do JavaScript.

<?php
header('Content-type: application/json');
//$con = mysql_connect("localhost","770132_admin","admin");
$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)
 {
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
 }

mysql_select_db("cpd", $con);

$SQL = "SELECT name from markers";
$result = mysql_query($SQL);
while ($db_field = mysql_fetch_assoc($result)){

$data[]= $db_field;

} 
echo json_encode($data);

?>
1
Etienne 24 sierpień 2012, 11:40

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Ustawiłeś żądanie AJAX, aby być asynchronicznym, gdy ustawisz "true" w następującej poleceniu:

AJAX.open("GET", url, true);

Co oznacza, że odpowiedź AJAX będzie gotowa tylko wtedy, gdy ajax.readystate == 4. W ten sposób musisz umieścić następujący kod

  alert(AJAX.responseText);
  var result = AJAX.responseText;

  eval(result);

Należy włożyć tutaj:

AJAX.onreadystatechange = function() { // When the browser has the request info..
      if (AJAX.readyState==4 || AJAX.readyState=="complete") 
      { // see if the complete flag is set.
       //YOUR CODE//
      callback(AJAX.responseText, AJAX.status); // Pass the response to our processing function
      } // End Ajax readystate check.
    }
1
Maxim Krizhanovsky 24 sierpień 2012, 08:37

Spróbuj użyć następnego kodu JavaScript:

function ajaxrequestDB(callback) {
  var AJAX; // Initialize the AJAX variable.
  if (window.XMLHttpRequest) { // Does this browser have an XMLHttpRequest object?
    AJAX=new XMLHttpRequest(); // Yes -- initialize it.
  }
  else if (window.ActiveXObject) { // No, try to initialize it IE style
    AJAX=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); // Wheee, ActiveX, how do we format c: again?
  } // End setup Ajax.

  if (!AJAX) { // If we couldn't initialize Ajax...
    alert("Your browser doesn't support AJAX."); // Sorry msg.
    return false; // Return false, couldn't set up ajax
  }

  AJAX.onreadystatechange = function() { // When the browser has the request info..
    if (AJAX.readyState==4) { // see if the complete flag is set.
      callback(AJAX.responseText, AJAX.status); // Pass the response to our processing function
    } // End Ajax readystate check.
  }
  var url='http://localhost/Scripts/refresh.php';
  //var url='http://cpdtest.zzl.org/Scripts/hidemarker.php?Name='+"myname";
  AJAX.open("GET", url, true); // Open the url this object was set-up with.
  AJAX.send(null); // Send the request.    
}

function showResult(text, status){
  if(status==200){
    alert(text);
    var result=JSON.parse(text);
    alert(result);
  }
  else alert("HTTP Error:" + status);
}

ajaxrequestDB(showResult);
0
Andrew D. 24 sierpień 2012, 08:10