Mam skrypt Pythona, który wyświetla dane w czasie rzeczywistym (co sekundę). Chcę je wyrównać. Spróbuję z modułem PPRINT, ale nie działa.

Przykład: mój skrypt wyświetla to:

Sesje / S ------------------------ Sesje Server2 / S

  64                20
  0                20
  64                20
  64                20
  64                20
  0                19
  128                19
  0                19
  256                19
  192                19

Czy to możliwe, aby ten wynik?

Sesje serwera / S ----------------------- Sesje Server2 / s

  64                20
  0                20
  64                20
  64                20
  64                20
  0                19
  128               19
  0                19
  256               19
  192               19

Każda wartość jest drukowana co sekundę. Nie wszystkie z nich nie wszystkie z listy lub słownikiem.

Mój kod do wyświetlenia:

print("Server1 Sessions/s-----------------Server2 Sessions/s")
while i < self.timer:
  print("    " + str(self.serverrqs()*int(self.nbpro)) + "                "+ str(self.servernbrqs()))
  i += 1
  sleep(1)

Z góry dziękuję

0
Matt 31 sierpień 2012, 13:48

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Powinien to być lewy wyrównanie, które określone przez "-" ciąg formatu

print('    %-40s%s' % (self.serverrqs()*int(self.nbpro), self.servernbrqs()))
1
wrongite 31 sierpień 2012, 10:04

Możesz wystarczyć formatowanie string:

>>> '%40s' % 'ab'
'                   ab'
1
djc 31 sierpień 2012, 09:52

Możesz masować następujące czynności:

from random import randint

for line in range(4):
  value1, value2 = randint(0, 16)*16, randint(19,20)
  print("  %-4i    %-4i" % (value1, value2))

Wyjście, którego wygląda:

  144      20
  0       20
  96      20
  128      19

Google dla: interpolacja strun Pythona, aby uzyskać więcej informacji.

1
Paddy3118 31 sierpień 2012, 10:04

Z nowym stylem (& GT; = 2,7) Formatowanie

def format_row(leftval, rightval, width=30, fill=u' '):
  """"""
  row = u'    {0}{1:{fill}>{width}}'
  width = width - len(unicode(leftval))
  return row.format(leftval, rightval, fill=fill, width=width)

print format_row(1, 20)
print format_row(100, 20)
print format_row(100, 200)
0
Rob Cowie 31 sierpień 2012, 10:12