Próbuję przesłać ukrytą formę, która zawiera szczegóły PER_PAGE i CURRECT_PAGE jako wartości parametry, aby utrudniać wyników wyszukiwania, ale strona ta sama strona zawiera również formularz wyszukiwania. Ale przedkładając ukrytą formę za pomocą metody .Submit () w AJAX do obszeży wyników wyszukiwania, uzyskuję konflikty między tymi 2 formami. czy ktoś może powiedzieć, o czym musimy dbać o 2 formularze na jednej stronie widoku w Rails.

2
Sreehari K M 14 wrzesień 2012, 14:13

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie, możesz mieć n liczbę form, ale nie powinny być zagnieżdżone.

Twój HTML powinien być jak następujący

<form id="form_1">
</form>
<form id="form_2">
</form>

|
|
|

<form id="form_n">
</form>

I do przesyłania form_1 za pomocą jQuery Użyj .submit metoda jQuery

$('#form_1').submit()
2
Salil 14 wrzesień 2012, 10:18

Usuń zagnieżdżanie formularzy i jeśli Nessary zobaczy pod innym użyciem IFrame dla wewnętrznego

0
Gyan Chandra Srivastava 14 wrzesień 2012, 10:21